Sim Tam Hoa 2 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0907.1.22225 6.250.000 30 Đặt mua
2 Mobifone 0789.5.22221 1.390.000 38 Đặt mua
3 Mobifone 0763.9.22221 990.000 34 Đặt mua
4 Mobifone 0783.7.22225 990.000 38 Đặt mua
5 Mobifone 0702.9.22221 990.000 27 Đặt mua
6 Mobifone 07688.22220 990.000 37 Đặt mua
7 Mobifone 089.88.222.68 4.790.000 53 Đặt mua
8 Mobifone 0794.2222.89 2.190.000 45 Đặt mua
9 Mobifone 0762.822228 9.950.000 39 Đặt mua
10 Mobifone 0901.022.200 3.190.000 16 Đặt mua
11 Mobifone 0939.222.771 1.690.000 42 Đặt mua
12 Mobifone 07888.22225 4.950.000 44 Đặt mua
13 Mobifone 0896.7.22224 1.290.000 42 Đặt mua
14 Mobifone 0788.922229 13.000.000 49 Đặt mua
15 Mobifone 0794.2222.98 2.190.000 45 Đặt mua
16 Mobifone 0707.222.999 250.000.000 47 Đặt mua
17 Mobifone 0702.9.22223 1.090.000 29 Đặt mua
18 Mobifone 0706.722227 5.950.000 35 Đặt mua
19 Mobifone 0769.3.22220 990.000 33 Đặt mua
20 Mobifone 07066.22225 1.090.000 32 Đặt mua
21 Mobifone 0794.2222.58 1.490.000 41 Đặt mua
22 Mobifone 07868.22229 2.490.000 46 Đặt mua
23 Mobifone 0896.7.22226 2.390.000 44 Đặt mua
24 Mobifone 0706.7.22225 1.090.000 33 Đặt mua