Sim Tam Hoa 3 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 078.333.222.1 2.150.000 31 Đặt mua
2 Mobifone 078.333.777.5 2.250.000 50 Đặt mua
3 Mobifone 0703.33.88.44 2.250.000 40 Đặt mua
4 Mobifone 070.333.7117 1.200.000 32 Đặt mua
5 Mobifone 0703.33.77.44 2.250.000 38 Đặt mua
6 Mobifone 070.333.1972 2.500.000 35 Đặt mua
7 Mobifone 0784.33.3131 950.000 33 Đặt mua
8 Mobifone 0703.33.22.77 2.250.000 34 Đặt mua
9 Mobifone 078.333.666.2 2.000.000 44 Đặt mua
10 Mobifone 0792.33.3737 1.500.000 44 Đặt mua
11 Mobifone 078.333.777.4 1.750.000 49 Đặt mua
12 Mobifone 0703.33.22.00 2.150.000 20 Đặt mua
13 Mobifone 078.333.9559 1.190.000 52 Đặt mua
14 Mobifone 070.333.777.1 2.700.000 38 Đặt mua
15 Mobifone 070.333.6060 1.100.000 28 Đặt mua
16 Mobifone 078.333.222.0 1.890.000 30 Đặt mua
17 Mobifone 078.333.4141 1.200.000 34 Đặt mua
18 Mobifone 0783.33.44.22 2.250.000 36 Đặt mua
19 Mobifone 0783.33.66.44 1.800.000 44 Đặt mua
20 Mobifone 0703.33.11.77 2.250.000 32 Đặt mua
21 Mobifone 0703.33.66.00 2.150.000 28 Đặt mua
22 Mobifone 070.333.2112 1.200.000 22 Đặt mua
23 Mobifone 078.3335.111 1.500.000 32 Đặt mua
24 Mobifone 070.333.111.3 2.900.000 22 Đặt mua