Sim Tam Hoa 8 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 079.444.9966 2.100.000 58 Đặt mua
2 Mobifone 078.666.7007 1.200.000 47 Đặt mua
3 Mobifone 078.345.7997 1.200.000 59 Đặt mua
4 Mobifone 078.333.999.0 3.300.000 51 Đặt mua
5 Mobifone 078.666.7700 2.500.000 47 Đặt mua
6 Mobifone 070.333.1983 2.600.000 37 Đặt mua
7 Mobifone 078.666.9559 2.100.000 61 Đặt mua
8 Mobifone 0708.33.77.00 2.150.000 35 Đặt mua
9 Mobifone 079.4445.222 2.250.000 39 Đặt mua
10 Mobifone 078.333.0303 1.750.000 30 Đặt mua
11 Mobifone 0703.16.7788 1.000.000 47 Đặt mua
12 Mobifone 079.789.99.66 3.600.000 70 Đặt mua
13 Mobifone 078.666.0505 1.300.000 43 Đặt mua
14 Mobifone 0797.37.77.22 900.000 51 Đặt mua
15 Mobifone 0708.92.0123 2.200.000 32 Đặt mua
16 Mobifone 0784.58.5656 900.000 54 Đặt mua
17 Mobifone 0703.11.33.00 2.250.000 18 Đặt mua
18 Mobifone 07.9779.7755 1.800.000 63 Đặt mua
19 Mobifone 0783.22.9191 1.000.000 42 Đặt mua
20 Viettel 0961.51.0202 1.700.000 26 Đặt mua
21 Mobifone 070.868.7887 1.100.000 59 Đặt mua
22 Mobifone 07.9779.8787 2.500.000 69 Đặt mua
23 Mobifone 0767.84.8833 750.000 54 Đặt mua
24 Mobifone 0798.58.5588 2.250.000 63 Đặt mua