Sim Tam Hoa 8 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0988.81.81.81 550.000.000 52 Đặt mua
2 Viettel 0988.81.0000 79.000.000 34 Đặt mua
3 Viettel 0985.88888.4 46.000.000 66 Đặt mua
4 Viettel 0984.88.8866 110.000.000 65 Đặt mua
5 Viettel 0969.888.000 99.000.000 48 Đặt mua
6 Viettel 09.888.39.666 155.000.000 63 Đặt mua
7 Viettel 0966.688886 468.000.000 65 Đặt mua
8 Viettel 0978.888.777 234.000.000 69 Đặt mua
9 Viettel 097.88868.47 1.990.000 65 Đặt mua
10 Viettel 03888282.97 1.790.000 55 Đặt mua
11 Viettel 09.7888.1484 990.000 57 Đặt mua
12 Viettel 0988899.126 5.350.000 60 Đặt mua
13 Viettel 096.8887.507 850.000 58 Đặt mua
14 Viettel 0961.0888.21 850.000 43 Đặt mua
15 Viettel 0357.4888.74 629.000 54 Đặt mua
16 Viettel 0961.2888.70 1.190.000 49 Đặt mua
17 Viettel 09.677888.51 850.000 59 Đặt mua
18 Viettel 08689.888.14 850.000 60 Đặt mua
19 Viettel 0398.889.479 850.000 65 Đặt mua
20 Viettel 0961.2888.52 2.240.000 49 Đặt mua
21 Viettel 08689.888.71 890.000 63 Đặt mua
22 Viettel 09.6888.0128 3.410.000 50 Đặt mua
23 Viettel 0964.51.8885 1.340.000 54 Đặt mua
24 Viettel 0347.888.322 769.000 45 Đặt mua