Sim Tam Hoa 8

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 038.5558888 288.000.000 58 Đặt mua
2 Viettel 03.889.88888 666.000.000 68 Đặt mua
3 Viettel 03.887.88888 356.000.000 66 Đặt mua
4 Viettel 033.80.88888 350.000.000 54 Đặt mua
5 Viettel 0342.666.888 198.000.000 51 Đặt mua
6 Viettel 0376.99.8888 100.000.000 66 Đặt mua
7 Viettel 0354.66.8888 158.000.000 56 Đặt mua
8 Viettel 0333.25.8888 189.000.000 48 Đặt mua
9 Viettel 0366.886888 116.000.000 61 Đặt mua
10 Viettel 035.87.88888 180.000.000 63 Đặt mua
11 Viettel 0364.37.8888 135.000.000 55 Đặt mua
12 Viettel 034.777.8888 500.000.000 60 Đặt mua
13 Viettel 0377.89.8888 162.000.000 66 Đặt mua
14 Viettel 0386.94.8888 135.000.000 62 Đặt mua
15 Viettel 035.41.88888 142.000.000 53 Đặt mua
16 Viettel 038.226.8888 143.009.000 53 Đặt mua
17 Viettel 0369.588888 330.000.000 63 Đặt mua
18 Viettel 03.3888.3888 1.300.209.000 57 Đặt mua
19 Viettel 0393.79.8888 147.000.000 63 Đặt mua
20 Viettel 035.686.8888 179.000.000 60 Đặt mua
21 Viettel 0366.888.888 3.300.209.000 63 Đặt mua
22 Viettel 038.54.88888 139.000.000 60 Đặt mua
23 Viettel 0396.22.8888 210.000.000 54 Đặt mua
24 Viettel 0375.79.8888 104.000.000 63 Đặt mua