Sim Tam Hoa 8

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 038.5558888 288.000.000 58 Đặt mua
2 Viettel 0384.071.888 3.990.000 47 Đặt mua
3 Viettel 0375.405.888 3.990.000 48 Đặt mua
4 Viettel 0389.754.888 3.990.000 60 Đặt mua
5 Viettel 0389.724.888 3.990.000 57 Đặt mua
6 Viettel 0375.421.888 3.990.000 46 Đặt mua
7 Viettel 0386.704.888 3.990.000 52 Đặt mua
8 Viettel 0375.460.888 3.990.000 49 Đặt mua
9 Viettel 0384.175.888 3.990.000 52 Đặt mua
10 Viettel 0384.214.888 4.390.000 46 Đặt mua
11 Viettel 0387.421.888 3.990.000 49 Đặt mua
12 Viettel 0384.057.888 4.390.000 51 Đặt mua
13 Viettel 0384.172.888 3.990.000 49 Đặt mua
14 Viettel 0387.417.888 4.390.000 54 Đặt mua
15 Viettel 03.889.88888 666.000.000 68 Đặt mua
16 Viettel 0384.091.888 3.990.000 49 Đặt mua
17 Viettel 0375.410.888 4.390.000 44 Đặt mua
18 Viettel 0389.742.888 4.390.000 57 Đặt mua
19 Viettel 0384.170.888 3.990.000 47 Đặt mua
20 Viettel 0384.174.888 3.790.000 51 Đặt mua
21 Viettel 0389.740.888 3.990.000 55 Đặt mua
22 Viettel 0374.920.888 3.990.000 49 Đặt mua
23 Viettel 0384.065.888 4.390.000 50 Đặt mua
24 Viettel 0384.274.888 3.790.000 52 Đặt mua