STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0876.569.888 7.000.000đ 65 Đặt mua
2 iTelecom 0876.687.888 11.000.000đ 66 Đặt mua
3 iTelecom 0876.799.888 7.000.000đ 70 Đặt mua
4 iTelecom 0876.335.888 6.000.000đ 56 Đặt mua
5 iTelecom 0876.283.888 6.000.000đ 58 Đặt mua
6 iTelecom 0876.34.8888 58.000.000đ 60 Đặt mua
7 iTelecom 0876.855.888 8.000.000đ 63 Đặt mua
8 iTelecom 0876.711.888 6.000.000đ 54 Đặt mua
9 iTelecom 0876.323.888 6.000.000đ 53 Đặt mua
10 iTelecom 0876.796.888 6.000.000đ 67 Đặt mua
11 iTelecom 0876.587.888 6.000.000đ 65 Đặt mua
12 iTelecom 0876.456.888 33.300.000đ 60 Đặt mua
13 iTelecom 0876.579.888 7.000.000đ 66 Đặt mua
14 iTelecom 0876.383.888 11.000.000đ 59 Đặt mua
15 iTelecom 0876.256.888 6.000.000đ 58 Đặt mua
16 iTelecom 0876.986.888 8.000.000đ 68 Đặt mua
17 iTelecom 087.686.8888 268.000.000đ 67 Đặt mua
18 iTelecom 0876.44.8888 90.300.000đ 61 Đặt mua
19 iTelecom 087.666.8888 499.000.000đ 65 Đặt mua
20 iTelecom 087.669.8888 113.000.000đ 68 Đặt mua
21 iTelecom 0876.43.8888 52.000.000đ 60 Đặt mua
22 iTelecom 0876.755.888 6.000.000đ 62 Đặt mua
23 iTelecom 0876.533.888 6.000.000đ 56 Đặt mua
24 iTelecom 087.646.8888 68.000.000đ 63 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tam Hoa 8 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3