Sim Tam Hoa Giữa Vinaphone

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0867.338.006 490.000 41 Đặt mua
2 Viettel 0869.579.818 1.300.000 61 Đặt mua
3 Viettel 0869.717.327 490.000 50 Đặt mua
4 Viettel 0867.345.515 490.000 44 Đặt mua
5 Viettel 0862.665.014 490.000 38 Đặt mua
6 Viettel 0866.385.198 490.000 54 Đặt mua
7 Viettel 0867.334.112 490.000 35 Đặt mua
8 Viettel 0867.36.9299 900.000 59 Đặt mua
9 Viettel 0866.387.259 490.000 54 Đặt mua
10 Viettel 0862.246.331 490.000 35 Đặt mua
11 Viettel 0867.345.160 490.000 40 Đặt mua
12 Viettel 0866.39.89.06 490.000 55 Đặt mua
13 Viettel 0867.207.077 490.000 44 Đặt mua
14 Viettel 0867.275.700 490.000 42 Đặt mua
15 Viettel 0867.946.460 490.000 50 Đặt mua
16 Viettel 0867.589.916 490.000 59 Đặt mua
17 Viettel 0866.373.229 490.000 46 Đặt mua
18 Viettel 0866.213.291 490.000 38 Đặt mua
19 Viettel 0867.313.747 490.000 46 Đặt mua
20 Viettel 0868.892.611 490.000 49 Đặt mua
21 Viettel 0868.695.082 490.000 52 Đặt mua
22 Viettel 0867.255.819 490.000 51 Đặt mua
23 Viettel 0866.362.809 490.000 48 Đặt mua
24 Viettel 0864.338.215 490.000 40 Đặt mua
25 Viettel 0867.306.358 490.000 46 Đặt mua
26 Viettel 0869.552.161 490.000 43 Đặt mua
27 Viettel 0865.265.028 490.000 42 Đặt mua
28 Viettel 0867.314.563 490.000 43 Đặt mua
29 Viettel 0869.538.629 490.000 56 Đặt mua
30 Viettel 0869.70.75.27 490.000 51 Đặt mua
31 Viettel 0867.320.958 490.000 48 Đặt mua
32 Viettel 0866.219.108 490.000 41 Đặt mua
33 Viettel 0867.33.0108 490.000 36 Đặt mua
34 Viettel 0869.591.851 490.000 52 Đặt mua
35 Viettel 0867.332.189 490.000 47 Đặt mua
36 Viettel 0866.161.484 850.000 44 Đặt mua
37 Viettel 0866.13.7172 769.000 41 Đặt mua
38 Viettel 0869.611.577 959.000 50 Đặt mua
39 Viettel 08.6679.0984 699.000 57 Đặt mua
40 Viettel 0868.180.663 769.000 46 Đặt mua
41 Viettel 0866.81.5595 850.000 53 Đặt mua
42 Viettel 086.91.85558 2.240.000 55 Đặt mua
43 Viettel 0866.58.1078 2.690.000 49 Đặt mua
44 Viettel 0866.228.029 1.790.000 43 Đặt mua
45 Viettel 086.9991.287 699.000 59 Đặt mua
46 Viettel 0869.787.885 1.340.000 66 Đặt mua
47 Viettel 08.678.369.84 699.000 59 Đặt mua
48 Viettel 0869.1357.37 629.000 49 Đặt mua
49 Viettel 086.22248.92 850.000 43 Đặt mua
50 Viettel 0869.763.764 1.970.000 56 Đặt mua
51 Viettel 0867.331.757 699.000 47 Đặt mua
52 Viettel 0868.77.9992 1.790.000 65 Đặt mua
53 Viettel 0869.302.203 1.610.000 33 Đặt mua
54 Viettel 0866.857.198 699.000 58 Đặt mua
55 Viettel 0867.202.887 629.000 48 Đặt mua
56 Viettel 0869.121.157 959.000 40 Đặt mua
57 Viettel 0868.895.773 699.000 61 Đặt mua
58 Viettel 0869.269.162 769.000 49 Đặt mua
59 Viettel 0862.420.771 559.000 37 Đặt mua
60 Viettel 0868.33.83.43 850.000 46 Đặt mua
61 Viettel 0869.633.793 629.000 54 Đặt mua
62 Viettel 08677.18.660 629.000 49 Đặt mua
63 Viettel 0862.23.9919 959.000 49 Đặt mua
64 Viettel 0867.456.098 850.000 53 Đặt mua
65 Viettel 0862.514.387 629.000 44 Đặt mua
66 Viettel 0862.016.061 1.340.000 30 Đặt mua
67 Viettel 086.552.6690 769.000 47 Đặt mua
68 Viettel 0868.988.192 1.340.000 59 Đặt mua
69 Viettel 08689.888.70 890.000 62 Đặt mua
70 Viettel 0866.039.309 1.790.000 44 Đặt mua
71 Viettel 0866.549.553 3.500.000 51 Đặt mua
72 Viettel 0865.393.101 769.000 36 Đặt mua
73 Viettel 08.6664.9757 699.000 58 Đặt mua
74 Viettel 08689.888.17 850.000 63 Đặt mua
75 Viettel 0867.10.6626 769.000 42 Đặt mua
76 Viettel 0866.1359.78 769.000 53 Đặt mua
77 Viettel 08658.368.57 699.000 56 Đặt mua
78 Viettel 0868.858.020 790.000 45 Đặt mua
79 Viettel 0865.883.877 2.690.000 60 Đặt mua
80 Viettel 0867.179.863 629.000 55 Đặt mua