Sim Tam Hoa Giữa Vinaphone

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0385.331.031 390.000 27 Đặt mua
2 Viettel 0394.356.056 390.000 41 Đặt mua
3 Viettel 0973.108.461 490.000 39 Đặt mua
4 Viettel 0962.146.621 490.000 37 Đặt mua
5 Viettel 0867.314.563 490.000 43 Đặt mua
6 Viettel 0362.6688.15 390.000 45 Đặt mua
7 Viettel 0364.041.941 390.000 32 Đặt mua
8 Viettel 0969.984.812 490.000 56 Đặt mua
9 Viettel 0975.870.564 490.000 51 Đặt mua
10 Viettel 0978.078.723 490.000 51 Đặt mua
11 Viettel 0969.839.427 490.000 57 Đặt mua
12 Viettel 0966.312.508 490.000 40 Đặt mua
13 Viettel 0978.932.600 490.000 44 Đặt mua
14 Viettel 0866.373.229 490.000 46 Đặt mua
15 Viettel 098.123.5837 490.000 46 Đặt mua
16 Viettel 0969.416.780 490.000 50 Đặt mua
17 Viettel 0963.511.946 490.000 44 Đặt mua
18 Viettel 0961.578.263 490.000 47 Đặt mua
19 Viettel 0962.297.446 490.000 49 Đặt mua
20 Viettel 0975.08.4860 490.000 47 Đặt mua
21 Viettel 0869.591.851 490.000 52 Đặt mua
22 Viettel 0388.170.670 390.000 40 Đặt mua
23 Viettel 0978.706.521 490.000 45 Đặt mua
24 Viettel 0969.576.309 490.000 54 Đặt mua
25 Viettel 0969.481.805 490.000 50 Đặt mua
26 Viettel 0961.628.253 490.000 42 Đặt mua
27 Viettel 0382.83.1018 390.000 34 Đặt mua
28 Viettel 0867.345.515 490.000 44 Đặt mua
29 Viettel 0365.414.614 390.000 34 Đặt mua
30 Viettel 0961.319.441 490.000 38 Đặt mua
31 Viettel 0985.951.475 490.000 53 Đặt mua
32 Viettel 0356.180.185 390.000 37 Đặt mua
33 Viettel 0971.547.910 490.000 43 Đặt mua
34 Viettel 0335.750.286 390.000 39 Đặt mua
35 Viettel 0968.380.274 490.000 47 Đặt mua
36 Viettel 0961.723.914 490.000 42 Đặt mua
37 Viettel 0982.139.041 490.000 37 Đặt mua
38 Viettel 0967.721.532 490.000 42 Đặt mua
39 Viettel 0869.70.75.27 490.000 51 Đặt mua
40 Viettel 0369.912.512 390.000 38 Đặt mua
41 Viettel 0963.58.0807 490.000 46 Đặt mua
42 Viettel 0966.543.152 490.000 41 Đặt mua
43 Viettel 0961.471.291 490.000 40 Đặt mua
44 Viettel 0962.05.3494 490.000 42 Đặt mua
45 Viettel 0358.25.1828 390.000 42 Đặt mua
46 Viettel 0974.574.434 490.000 47 Đặt mua
47 Viettel 0867.334.112 490.000 35 Đặt mua
48 Viettel 0982.074.721 490.000 40 Đặt mua
49 Viettel 0869.538.629 490.000 56 Đặt mua
50 Viettel 0985.463.755 490.000 52 Đặt mua
51 Viettel 0971.527.990 490.000 49 Đặt mua
52 Viettel 0388.284.584 390.000 50 Đặt mua
53 Viettel 0978.407.035 490.000 43 Đặt mua
54 Viettel 0395.299.953 390.000 54 Đặt mua
55 Viettel 0961.219.231 490.000 34 Đặt mua
56 Viettel 0966.917.010 490.000 39 Đặt mua
57 Viettel 0358.428.199 390.000 49 Đặt mua
58 Viettel 0366.159.175 390.000 43 Đặt mua
59 Viettel 0363.490.439 390.000 41 Đặt mua
60 Viettel 0866.387.259 490.000 54 Đặt mua
61 Viettel 0326.419.688 390.000 47 Đặt mua
62 Viettel 0973.323.046 490.000 37 Đặt mua
63 Viettel 0975.740.807 490.000 47 Đặt mua
64 Viettel 03.9229.2880 390.000 43 Đặt mua
65 Viettel 0327.490.239 390.000 39 Đặt mua
66 Viettel 0987.465.382 490.000 52 Đặt mua
67 Viettel 0965.756.071 490.000 46 Đặt mua
68 Viettel 0869.552.161 490.000 43 Đặt mua
69 Viettel 035.368.1246 390.000 38 Đặt mua
70 Viettel 0975.859.011 490.000 45 Đặt mua
71 Viettel 0358.75.8188 390.000 53 Đặt mua
72 Viettel 0963.530.783 490.000 44 Đặt mua
73 Viettel 0973.340.741 490.000 38 Đặt mua
74 Viettel 0961.914.206 490.000 38 Đặt mua
75 Viettel 0348.012.566 390.000 35 Đặt mua
76 Viettel 0395.358.086 390.000 47 Đặt mua
77 Viettel 0985.628.400 490.000 42 Đặt mua
78 Viettel 0975.093.241 490.000 40 Đặt mua
79 Viettel 0978.483.205 490.000 46 Đặt mua
80 Viettel 0973.043.684 490.000 44 Đặt mua