Sim Tam Hoa Giữa Vinaphone

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0984.622.877 1.100.000 53 Đặt mua
2 Viettel 09.7778.3661 1.680.000 54 Đặt mua
3 Viettel 0961.759.007 1.100.000 44 Đặt mua
4 Viettel 0348.503.068 770.000 37 Đặt mua
5 Viettel 0398.28.1588 2.500.000 52 Đặt mua
6 Viettel 0971.323.494 980.000 42 Đặt mua
7 Viettel 0354.759.099 840.000 51 Đặt mua
8 Viettel 0977.28.1269 2.050.000 51 Đặt mua
9 Viettel 0972.626.844 980.000 48 Đặt mua
10 Viettel 0868.35.0959 910.000 53 Đặt mua
11 Viettel 0965.929.553 980.000 53 Đặt mua
12 Viettel 0868.2662.89 2.600.000 55 Đặt mua
13 Viettel 033338.5941 770.000 39 Đặt mua
14 Viettel 0374.15.4449 770.000 41 Đặt mua
15 Viettel 0397.903.036 770.000 40 Đặt mua
16 Viettel 0969.80.1771 1.680.000 48 Đặt mua
17 Viettel 0969.36.0080 1.250.000 41 Đặt mua
18 Viettel 0869.498.594 770.000 62 Đặt mua
19 Viettel 0989.855.343 980.000 54 Đặt mua
20 Viettel 034.380.9986 980.000 50 Đặt mua
21 Viettel 0977.14.8765 1.100.000 54 Đặt mua
22 Viettel 0339.998.771 980.000 56 Đặt mua
23 Viettel 0987.959.006 980.000 53 Đặt mua
24 Viettel 0979.88.33.01 1.100.000 48 Đặt mua