Sim Tam Hoa Giữa Vinaphone

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0372.639.689 279.000 53 Đặt mua
2 Viettel 0336.08.10.79 279.000 37 Đặt mua
3 Viettel 0375.11.1771 340.000 33 Đặt mua
4 Viettel 0342.498.388 340.000 49 Đặt mua
5 Viettel 038508.444.8 340.000 44 Đặt mua
6 Viettel 03345.666.14 340.000 38 Đặt mua
7 Viettel 0385.13.02.14 350.000 27 Đặt mua
8 Viettel 0348.22.05.85 350.000 37 Đặt mua
9 Viettel 0343.26.05.14 350.000 28 Đặt mua
10 Viettel 0394.27.01.16 350.000 33 Đặt mua
11 Viettel 0374.30.02.14 363.000 24 Đặt mua
12 Viettel 0374.29.02.71 363.000 35 Đặt mua
13 Viettel 0387.30.02.14 363.000 28 Đặt mua
14 Viettel 0372.920.471 363.000 35 Đặt mua
15 Viettel 0382.31.02.14 363.000 24 Đặt mua
16 Viettel 0335.281.941 363.000 36 Đặt mua
17 Viettel 0334.905.243 363.000 33 Đặt mua
18 Viettel 0354.733.471 363.000 37 Đặt mua
19 Viettel 0359.030.767 366.500 40 Đặt mua
20 Viettel 0365.168.733 366.500 42 Đặt mua
21 Viettel 0342.202.535 366.500 26 Đặt mua
22 Viettel 0397.141.535 366.500 38 Đặt mua
23 Viettel 0357.646.373 366.500 44 Đặt mua
24 Viettel 0379.656.133 366.500 43 Đặt mua
25 Viettel 0379.363.484 366.500 47 Đặt mua
26 Viettel 0378.682.449 366.500 51 Đặt mua
27 Viettel 0384.762.166 377.000 43 Đặt mua
28 Viettel 0384.863.466 377.000 48 Đặt mua
29 Viettel 0356.173.466 377.000 41 Đặt mua
30 Viettel 0378.743.566 377.000 49 Đặt mua
31 Viettel 0357.397.466 377.000 50 Đặt mua
32 Viettel 0395.377.466 377.000 50 Đặt mua
33 Viettel 0374.841.066 377.000 39 Đặt mua
34 Viettel 0374.806.766 377.000 47 Đặt mua
35 Viettel 0389.407.266 377.000 45 Đặt mua
36 Viettel 0383.074.166 377.000 38 Đặt mua
37 Viettel 0384.214.066 377.000 34 Đặt mua
38 Viettel 0354.391.766 377.000 44 Đặt mua
39 Viettel 0358.648.166 377.000 47 Đặt mua
40 Viettel 0389.429.066 377.000 47 Đặt mua
41 Viettel 0338.641.766 377.000 44 Đặt mua
42 Viettel 0354.748.066 377.000 43 Đặt mua
43 Viettel 0385.718.466 377.000 48 Đặt mua
44 Viettel 0334.173.266 377.000 35 Đặt mua
45 Viettel 0343.245.066 377.000 33 Đặt mua
46 Viettel 0378.071.466 377.000 42 Đặt mua
47 Viettel 0383.548.066 377.000 43 Đặt mua
48 Viettel 0373.947.066 377.000 45 Đặt mua
49 Viettel 0347.908.466 377.000 47 Đặt mua
50 Viettel 0328.597.466 377.000 50 Đặt mua
51 Viettel 0347.385.766 377.000 49 Đặt mua
52 Viettel 0365.143.066 377.000 34 Đặt mua
53 Viettel 0346.478.766 377.000 51 Đặt mua
54 Viettel 0352.165.466 377.000 38 Đặt mua
55 Viettel 0347.879.066 377.000 50 Đặt mua
56 Viettel 0379.842.766 377.000 52 Đặt mua
57 Viettel 0367.152.466 377.000 40 Đặt mua
58 Viettel 0397.121.373 381.500 36 Đặt mua
59 Viettel 0359.686.303 381.500 43 Đặt mua
60 Viettel 0359.553.116 381.500 38 Đặt mua
61 Viettel 0387.045.012 384.000 30 Đặt mua
62 Viettel 0386.419.012 384.000 34 Đặt mua
63 Viettel 0389.65.1950 384.000 46 Đặt mua
64 Viettel 0374.249.012 384.000 32 Đặt mua
65 Viettel 0373.431.012 384.000 24 Đặt mua
66 Viettel 0343.590.626 384.000 38 Đặt mua
67 Viettel 0365.387.012 384.000 35 Đặt mua
68 Viettel 0328.416.012 384.000 27 Đặt mua
69 Viettel 0372.701.012 384.000 23 Đặt mua
70 Viettel 0359.178.012 384.000 36 Đặt mua
71 Viettel 0379.217.197 384.000 46 Đặt mua
72 Viettel 0373.988.292 384.000 51 Đặt mua
73 Viettel 0337.869.185 384.000 50 Đặt mua
74 Viettel 0332.997.387 384.000 51 Đặt mua
75 Viettel 0377.23.04.84 384.000 38 Đặt mua
76 Viettel 0357.22.01.08 384.000 28 Đặt mua
77 Viettel 0362.01.11.75 384.000 26 Đặt mua
78 Viettel 0364.183.961 384.000 41 Đặt mua
79 Viettel 0364.181.561 384.000 35 Đặt mua
80 Viettel 0358.815.383 384.000 44 Đặt mua