Sim tam hoa kép giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 094.888222.9 4.190.000 52 Đặt mua
2 Vinaphone 09.111.666.41 1.890.000 35 Đặt mua
3 Vinaphone 0944.433.342 664.000 36 Đặt mua
4 Vinaphone 0943.330.002 1.590.000 24 Đặt mua
5 Vinaphone 09.444.111.92 1.690.000 35 Đặt mua
6 Vinaphone 09.111.000.97 4.490.000 28 Đặt mua
7 Vinaphone 094.888.1110 1.990.000 40 Đặt mua
8 Vinaphone 09.111000.96 4.950.000 27 Đặt mua
9 Vinaphone 094.888777.2 2.690.000 60 Đặt mua
10 Mobifone 09.333.444.72 5.250.000 39 Đặt mua
11 Vinaphone 09111.333.54 1.790.000 30 Đặt mua
12 Vinaphone 091.444.3335 4.950.000 36 Đặt mua
13 Viettel 09.888444.82 5.600.000 55 Đặt mua
14 Mobifone 090.777.5558 9.950.000 53 Đặt mua
15 Vinaphone 094.888.222.0 2.280.000 43 Đặt mua
16 Viettel 09.7333.7772 5.000.000 48 Đặt mua
17 Vinaphone 094.888.333.2 2.280.000 48 Đặt mua
18 Viettel 09.7333.7774 5.000.000 50 Đặt mua
19 Vinaphone 09111.555.82 3.000.000 37 Đặt mua
20 Vinaphone 09111.555.81 3.000.000 36 Đặt mua
21 Vinaphone 09111.000.54 1.590.000 21 Đặt mua
22 Vinaphone 09444.222.72 3.000.000 36 Đặt mua
23 Vinaphone 09444.666.95 3.500.000 53 Đặt mua
24 Vinaphone 09444.888.29 3.500.000 56 Đặt mua