Sim tam hoa kép giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Gmobile 099.333.5559 39.000.000 51 Đặt mua
2 Gmobile 099.444.7775 11.700.000 56 Đặt mua
3 Gmobile 099.444.8887 23.400.000 61 Đặt mua
4 Gmobile 099.444.7771 10.400.000 52 Đặt mua
5 Gmobile 099.444.7770 10.400.000 51 Đặt mua
6 Gmobile 099.444.7773 10.400.000 54 Đặt mua
7 Gmobile 099.444.6661 13.000.000 49 Đặt mua
8 Gmobile 099.444.7772 10.400.000 53 Đặt mua
9 Gmobile 099.333.7770 32.500.000 48 Đặt mua
10 Gmobile 099.444.8880 19.500.000 54 Đặt mua
11 Gmobile 099.444.9997 28.600.000 64 Đặt mua
12 Gmobile 099.444.8882 19.500.000 56 Đặt mua
13 Gmobile 099.333.9990 51.500.000 54 Đặt mua