Sim Tam Hoa Kép Mobifone

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0364.28.1239 390.000 38 Đặt mua
2 Viettel 0392.894.896 390.000 58 Đặt mua
3 Viettel 0374.939.586 390.000 54 Đặt mua
4 Viettel 0343.945.139 390.000 41 Đặt mua
5 Viettel 03888.14.679 390.000 54 Đặt mua
6 Viettel 0349.885.385 390.000 53 Đặt mua
7 Viettel 0358.550.823 390.000 39 Đặt mua
8 Viettel 0869.70.75.27 490.000 51 Đặt mua
9 Viettel 0864.338.215 490.000 40 Đặt mua
10 Viettel 0328.835.118 390.000 39 Đặt mua
11 Viettel 0358.428.199 390.000 49 Đặt mua
12 Viettel 0377.403.299 390.000 44 Đặt mua
13 Viettel 0867.334.112 490.000 35 Đặt mua
14 Viettel 0867.36.9299 900.000 59 Đặt mua
15 Viettel 0862.665.014 490.000 38 Đặt mua
16 Viettel 0367.281.345 650.000 39 Đặt mua
17 Viettel 0364.77.47.97 390.000 54 Đặt mua
18 Viettel 0867.320.958 490.000 48 Đặt mua
19 Viettel 0869.552.161 490.000 43 Đặt mua
20 Viettel 0385.530.938 390.000 44 Đặt mua
21 Viettel 0372.253.168 390.000 37 Đặt mua
22 Viettel 0392.734.586 390.000 47 Đặt mua
23 Viettel 0866.213.291 490.000 38 Đặt mua
24 Viettel 0335.400.138 390.000 27 Đặt mua