Sim Tam Hoa Kép Mobifone

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0898.87.2211 800.000 46 Đặt mua
2 Viettel 09.8118.5522 4.000.000 41 Đặt mua
3 Viettel 0975.322222 250.000.000 34 Đặt mua
4 Viettel 096.123.0077 5.700.000 35 Đặt mua
5 Viettel 0961.01.3030 1.700.000 23 Đặt mua
6 Viettel 0983.333.111 85.000.000 32 Đặt mua
7 Mobifone 089.887.4848 1.000.000 64 Đặt mua
8 Viettel 0961.83.4040 1.200.000 35 Đặt mua
9 Mobifone 0898.87.0330 800.000 46 Đặt mua
10 Mobifone 0898.87.3993 1.300.000 64 Đặt mua
11 Viettel 09.6161.2200 3.800.000 27 Đặt mua
12 Mobifone 0898.87.4422 1.000.000 52 Đặt mua
13 Viettel 09.6116.7575 6.400.000 47 Đặt mua
14 Viettel 0961.31.0202 1.700.000 24 Đặt mua
15 Viettel 096.181.0303 2.300.000 31 Đặt mua
16 Viettel 098.123.5050 6.400.000 33 Đặt mua
17 Mobifone 089.887.8800 1.000.000 56 Đặt mua
18 Mobifone 089.887.4040 1.000.000 48 Đặt mua
19 Mobifone 0898.868.864 2.000.000 65 Đặt mua
20 Mobifone 0898.87.3300 800.000 46 Đặt mua
21 Mobifone 089.888.0220 1.700.000 45 Đặt mua
22 Viettel 0961.55.7070 2.200.000 40 Đặt mua
23 Viettel 09.6116.9797 7.900.000 55 Đặt mua
24 Mobifone 0898.87.0110 800.000 42 Đặt mua