Sim Tam Hoa Kép

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0329.555.999 131.000.000 56 Đặt mua
2 Viettel 0385.000.777 62.700.000 37 Đặt mua
3 Viettel 0398.111.333 78.700.000 32 Đặt mua
4 Viettel 0347.555.666 134.000.000 47 Đặt mua
5 Viettel 0397.555.888 77.800.000 58 Đặt mua
6 Viettel 0389.222.444 30.600.000 38 Đặt mua
7 Viettel 0332.888.555 72.200.000 47 Đặt mua
8 Viettel 0374.222.999 52.000.000 47 Đặt mua
9 Viettel 0344.333.222 38.200.000 26 Đặt mua
10 Viettel 0375.333.111 14.700.000 27 Đặt mua
11 Viettel 0339.777.333 40.000.000 45 Đặt mua
12 Viettel 0357.666.777 144.209.000 54 Đặt mua
13 Viettel 0393.000.444 30.600.000 27 Đặt mua
14 Viettel 0387.999.444 17.700.000 57 Đặt mua
15 Viettel 0389.111.777 31.500.000 44 Đặt mua
16 Viettel 0354.222.777 20.400.000 39 Đặt mua
17 Viettel 0393.888.777 55.500.000 60 Đặt mua
18 Viettel 0353.000.888 42.700.000 35 Đặt mua
19 Viettel 0397.888.444 22.200.000 55 Đặt mua
20 Viettel 0396.222.111 22.200.000 27 Đặt mua
21 Viettel 0372.666.777 111.000.000 51 Đặt mua
22 Viettel 0395.999.444 30.600.000 56 Đặt mua
23 Viettel 0373.555.111 14.700.000 31 Đặt mua
24 Viettel 0352.888.777 36.000.000 55 Đặt mua
25 Viettel 0388.666.000 48.000.000 37 Đặt mua
26 Viettel 0397.333.111 14.700.000 31 Đặt mua
27 Viettel 0397.555.000 14.700.000 34 Đặt mua
28 Viettel 0346.999.000 14.100.000 40 Đặt mua
29 Viettel 0382.555.111 16.000.000 31 Đặt mua
30 Viettel 0395.666.444 49.500.000 47 Đặt mua
31 Viettel 0334.777.000 15.000.000 31 Đặt mua
32 Viettel 0395.666.000 22.500.000 35 Đặt mua
33 Viettel 0395.222.444 30.600.000 35 Đặt mua
34 Viettel 0387.000.444 30.600.000 30 Đặt mua
35 Viettel 0348.000.777 54.400.000 36 Đặt mua
36 Viettel 0375.444.000 8.700.000 27 Đặt mua
37 Viettel 0326.111.777 20.300.000 35 Đặt mua
38 Viettel 0342.111.666 111.000.000 30 Đặt mua
39 Viettel 0386.000.444 33.100.000 29 Đặt mua
40 Viettel 0376.555.777 79.500.000 52 Đặt mua
41 Viettel 0346.333.666 79.000.000 40 Đặt mua
42 Viettel 0356.333.111 14.700.000 26 Đặt mua
43 Viettel 0346.555.111 14.700.000 31 Đặt mua
44 Viettel 0394.111.555 51.500.000 34 Đặt mua
45 Viettel 0394.111.444 25.500.000 31 Đặt mua
46 Viettel 0389.666.000 40.000.000 38 Đặt mua
47 Viettel 0383.555.111 16.000.000 32 Đặt mua
48 Viettel 0349.666.777 33.200.000 55 Đặt mua
49 Viettel 0397.222.444 30.600.000 37 Đặt mua
50 Viettel 0345.000.777 91.500.000 33 Đặt mua
51 Viettel 0379.666.444 32.000.000 49 Đặt mua
52 Viettel 0339.000.777 46.000.000 36 Đặt mua
53 Viettel 039.6666.111 48.000.000 39 Đặt mua
54 Viettel 0388.777.888 202.000.000 64 Đặt mua
55 Viettel 0394.222.777 51.500.000 43 Đặt mua
56 Viettel 0387.333.111 14.700.000 30 Đặt mua
57 Viettel 0356.111.888 85.500.000 41 Đặt mua
58 Viettel 0385.111.444 11.700.000 31 Đặt mua
59 Viettel 0358.111.444 33.700.000 31 Đặt mua
60 Viettel 0393.000.222 38.200.000 21 Đặt mua
61 Viettel 0366.999.888 106.000.000 66 Đặt mua
62 Viettel 0336.000.111 40.000.000 15 Đặt mua
63 Viettel 0347.666.000 19.500.000 32 Đặt mua
64 Viettel 0332.444.111 15.000.000 23 Đặt mua
65 Viettel 0387.222.111 16.000.000 27 Đặt mua
66 Viettel 0342.111.555 51.500.000 27 Đặt mua
67 Viettel 0388.222.333 88.600.000 34 Đặt mua
68 Viettel 035.8888.666 179.000.000 58 Đặt mua
69 Viettel 0342.444.777 33.100.000 42 Đặt mua
70 Viettel 0333.111.666 500.000.000 30 Đặt mua
71 Viettel 0398.000.444 30.600.000 32 Đặt mua
72 Viettel 0352.111.444 11.700.000 25 Đặt mua
73 Viettel 0354.777.555 40.000.000 48 Đặt mua
74 Viettel 0357.999.444 33.600.000 54 Đặt mua
75 Viettel 0367.000.777 30.000.000 37 Đặt mua
76 Viettel 0394.111.777 51.500.000 40 Đặt mua
77 Viettel 0392.000.777 62.700.000 35 Đặt mua
78 Viettel 0387.000.222 33.100.000 24 Đặt mua
79 Viettel 0378.999.000 31.000.000 45 Đặt mua
80 Viettel 0396.333.111 14.700.000 30 Đặt mua