Sim Tam Hoa Kép

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0849.444.888 28.000.000 57 Đặt mua
2 Vinaphone 0827.444.999 28.000.000 56 Đặt mua
3 Vinaphone 0835.777.666 32.000.000 55 Đặt mua
4 Vinaphone 0846.444.999 33.000.000 57 Đặt mua
5 Vinaphone 0845.111.777 27.000.000 41 Đặt mua
6 Mobifone 0774.000.888 45.000.000 42 Đặt mua
7 Mobifone 0774.000.999 45.000.000 45 Đặt mua
8 Mobifone 0798.444.888 40.000.000 60 Đặt mua
9 Mobifone 0768.444.999 45.000.000 60 Đặt mua
10 Mobifone 070.4444.888 49.500.000 47 Đặt mua
11 Mobifone 0764.000.999 45.000.000 44 Đặt mua
12 Mobifone 0785.444.888 39.000.000 56 Đặt mua
13 Mobifone 0764.111.999 49.500.000 47 Đặt mua
14 Mobifone 0794.222.999 49.500.000 53 Đặt mua
15 Mobifone 0707.888.444 21.000.000 50 Đặt mua
16 Mobifone 0787.333.000 23.000.000 31 Đặt mua
17 Mobifone 0765.666.111 27.000.000 39 Đặt mua
18 Mobifone 0784.666.333 27.000.000 46 Đặt mua
19 Mobifone 0784.666.111 23.000.000 40 Đặt mua
20 Mobifone 0775.777.444 21.000.000 52 Đặt mua
21 Mobifone 0768.666.555 30.000.000 54 Đặt mua
22 Mobifone 0775.777.111 27.000.000 43 Đặt mua
23 Mobifone 0767.555.222 21.000.000 41 Đặt mua
24 Mobifone 0767.666.000 23.000.000 38 Đặt mua
25 Mobifone 0765.777.000 27.000.000 39 Đặt mua
26 Mobifone 0705.666.444 21.000.000 42 Đặt mua
27 Mobifone 0705.666.000 23.000.000 30 Đặt mua
28 Mobifone 0764.777.222 27.000.000 44 Đặt mua
29 Mobifone 0784.666.000 21.000.000 37 Đặt mua
30 Mobifone 0799.777.000 23.000.000 46 Đặt mua
31 Mobifone 0775.777.333 27.000.000 49 Đặt mua
32 Vinaphone 0837.444.111 21.000.000 33 Đặt mua
33 Vinaphone 0823.777.111 21.000.000 37 Đặt mua
34 Mobifone 0796.000.111 27.000.000 25 Đặt mua
35 Mobifone 0798.666.444 23.000.000 54 Đặt mua
36 Mobifone 0792.999.444 23.000.000 57 Đặt mua
37 Mobifone 0798.333.111 21.000.000 36 Đặt mua
38 Vinaphone 0853.111.444 27.000.000 31 Đặt mua
39 Mobifone 0769.888.111 23.000.000 49 Đặt mua
40 Mobifone 0767.666.444 23.000.000 50 Đặt mua
41 Mobifone 0767.555.444 21.000.000 47 Đặt mua
42 Mobifone 0793.777.222 23.000.000 46 Đặt mua
43 Mobifone 0797.000.444 21.000.000 35 Đặt mua
44 Mobifone 0796.777.000 21.000.000 43 Đặt mua
45 Mobifone 0765.333.000 27.000.000 27 Đặt mua
46 Mobifone 0764.222.111 21.000.000 26 Đặt mua
47 Mobifone 0764.222.444 27.000.000 35 Đặt mua
48 Mobifone 0776.444.222 21.000.000 38 Đặt mua
49 Mobifone 0799.888.444 21.000.000 61 Đặt mua
50 Vinaphone 08.33333.111 45.000.000 26 Đặt mua
51 Vinaphone 0845.999.555 30.000.000 59 Đặt mua
52 Vinaphone 0829.000.222 20.000.000 25 Đặt mua
53 Vinaphone 0858.333.444 33.000.000 42 Đặt mua
54 Vinaphone 0823.000.777 30.000.000 34 Đặt mua
55 Vinaphone 0822.000.777 50.000.000 33 Đặt mua
56 Mobifone 0783.999.777 27.500.000 66 Đặt mua
57 Viettel 0395.000.777 44.000.000 38 Đặt mua
58 Mobifone 0778.111.444 28.500.000 37 Đặt mua
59 Viettel 0393.000.222 38.200.000 21 Đặt mua
60 Mobifone 0762.999.777 24.100.000 63 Đặt mua
61 Viettel 0397.000.222 38.200.000 25 Đặt mua
62 Vinaphone 082.5555222 38.700.000 36 Đặt mua
63 Vinaphone 085.7777.222 23.000.000 47 Đặt mua
64 Mobifone 070.2888.555 35.000.000 48 Đặt mua
65 Mobifone 0763.444.333 23.800.000 37 Đặt mua
66 Mobifone 0795.666.555 23.900.000 54 Đặt mua
67 Mobifone 0795.777.000 23.000.000 42 Đặt mua
68 Mobifone 0769.333.555 42.700.000 46 Đặt mua
69 Mobifone 0796.999.777 31.500.000 70 Đặt mua
70 Viettel 0354.777.555 40.000.000 48 Đặt mua
71 Viettel 0336.000.111 36.000.000 15 Đặt mua
72 Vinaphone 0854.999.777 25.000.000 65 Đặt mua
73 Viettel 0398.000.222 38.200.000 26 Đặt mua
74 Viettel 0357.777.000 23.700.000 36 Đặt mua
75 Vinaphone 083.5555.111 20.000.000 34 Đặt mua
76 Mobifone 0704.777.555 22.000.000 47 Đặt mua
77 Vietnamobile 0924.111.444 25.300.000 30 Đặt mua
78 Viettel 0364.888.777 32.000.000 58 Đặt mua
79 iTelecom 0876.222.888 49.500.000 51 Đặt mua
80 Vinaphone 0837.222.000 20.000.000 24 Đặt mua