Sim Tam Hoa Kép

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Gmobile 0599.666.000 13.800.000 41 Đặt mua
2 Gmobile 05.99999.111 151.000.000 53 Đặt mua
3 Gmobile 0994.000.888 97.000.000 46 Đặt mua
4 Gmobile 0599.777.888 154.000.000 68 Đặt mua
5 Gmobile 0592.999.888 120.000.000 67 Đặt mua
6 Gmobile 05.99999.777 154.000.000 71 Đặt mua
7 Gmobile 0592.666.777 36.000.000 55 Đặt mua
8 Gmobile 0996.888.777 77.100.000 69 Đặt mua
9 Gmobile 0993.888.777 116.000.000 66 Đặt mua
10 Gmobile 0593.333.777 36.000.000 47 Đặt mua
11 Gmobile 0599.777.444 18.700.000 56 Đặt mua
12 Gmobile 0599.222.333 67.500.000 38 Đặt mua
13 Gmobile 0592.888.999 231.000.000 67 Đặt mua
14 Gmobile 05.99999.333 153.000.000 59 Đặt mua
15 Gmobile 0598.333.999 106.000.000 58 Đặt mua
16 Gmobile 0995.000.999 237.000.000 50 Đặt mua
17 Gmobile 0599.888.777 154.000.000 68 Đặt mua
18 Gmobile 059.3333.000 18.700.000 26 Đặt mua
19 Gmobile 0598.222.888 47.800.000 52 Đặt mua
20 Gmobile 0599.777.000 9.840.000 44 Đặt mua
21 Gmobile 0593.111.888 47.800.000 44 Đặt mua
22 Gmobile 059.2222.999 63.900.000 49 Đặt mua
23 Gmobile 0593.222.888 47.800.000 47 Đặt mua
24 Gmobile 0993.333.888 285.000.000 54 Đặt mua