Sim Tam Hoa Kép

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0879.777.999 211.000.000 72 Đặt mua
2 iTelecom 0876.000.888 46.000.000 45 Đặt mua
3 iTelecom 0876.777.999 239.000.000 69 Đặt mua
4 iTelecom 0876.111.888 59.300.000 48 Đặt mua
5 iTelecom 0876.111.666 52.900.000 42 Đặt mua
6 iTelecom 0876.000.777 40.800.000 42 Đặt mua
7 iTelecom 0876.000.222 22.900.000 27 Đặt mua
8 iTelecom 0876.000.444 22.900.000 33 Đặt mua
9 iTelecom 0876.222.888 49.500.000 51 Đặt mua
10 iTelecom 0876.000.111 20.400.000 24 Đặt mua
11 iTelecom 0879.111.777 96.500.000 48 Đặt mua
12 iTelecom 0876.111.555 28.500.000 39 Đặt mua
13 iTelecom 0878.000.555 28.500.000 38 Đặt mua
14 iTelecom 0879.777.333 20.400.000 54 Đặt mua
15 iTelecom 0876.111.333 28.500.000 33 Đặt mua
16 iTelecom 0876.555.999 61.500.000 63 Đặt mua
17 iTelecom 0878.888.111 23.800.000 50 Đặt mua
18 iTelecom 087.6666.777 199.000.000 60 Đặt mua
19 iTelecom 0876.888.999 299.000.000 72 Đặt mua
20 iTelecom 0876.000.666 40.800.000 39 Đặt mua
21 iTelecom 0876.999.777 40.000.000 69 Đặt mua
22 iTelecom 0876.000.333 22.900.000 30 Đặt mua
23 iTelecom 0876.000.555 28.500.000 36 Đặt mua
24 iTelecom 0876.222.555 40.000.000 42 Đặt mua
25 iTelecom 087.6666.999 299.000.000 66 Đặt mua
26 iTelecom 0876.888.777 40.000.000 66 Đặt mua
27 iTelecom 087.6666.888 399.000.000 63 Đặt mua
28 iTelecom 0876.000.999 46.000.000 48 Đặt mua