Sim Tam Hoa Kép

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0935.999.333 112.000.000 53 Đặt mua
2 Mobifone 0939.888.999 1.666.000.000 72 Đặt mua
3 Mobifone 0778.777.999 168.000.000 70 Đặt mua
4 Mobifone 0931.222.999 234.000.000 46 Đặt mua
5 Mobifone 0903.000.111 179.000.000 15 Đặt mua
6 Mobifone 0901.999.111 106.000.000 40 Đặt mua
7 Mobifone 0779.222.999 115.000.000 56 Đặt mua
8 Mobifone 079.3333.999 230.000.000 55 Đặt mua
9 Mobifone 077.8888.999 600.000.000 73 Đặt mua
10 Mobifone 0708.111.888 74.500.000 42 Đặt mua
11 Mobifone 0704.666.888 150.000.000 53 Đặt mua
12 Mobifone 0707.444.999 89.500.000 53 Đặt mua
13 Mobifone 0774.000.999 45.000.000 45 Đặt mua
14 Mobifone 0769.333.888 89.500.000 55 Đặt mua
15 Mobifone 0782.888.999 230.000.000 68 Đặt mua
16 Mobifone 0764.000.999 45.000.000 44 Đặt mua
17 Mobifone 0773.222.888 79.500.000 47 Đặt mua
18 Mobifone 0795.888.999 250.000.000 72 Đặt mua
19 Mobifone 077.9999.888 430.000.000 74 Đặt mua
20 Mobifone 0795.999.888 89.500.000 72 Đặt mua
21 Mobifone 0794.222.999 49.500.000 53 Đặt mua
22 Mobifone 0782.999.888 79.500.000 68 Đặt mua
23 Mobifone 0768.444.999 45.000.000 60 Đặt mua
24 Mobifone 0776.000.888 54.500.000 44 Đặt mua