Sim Tam Hoa Kép

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0792.999.444 23.000.000 57 Đặt mua
2 Vinaphone 0823.000.777 30.000.000 34 Đặt mua
3 Vinaphone 0827.000.222 16.000.000 23 Đặt mua
4 Vinaphone 0858.333.444 33.000.000 42 Đặt mua
5 Vinaphone 0822.000.777 50.000.000 33 Đặt mua
6 Vinaphone 0823.000.222 19.000.000 19 Đặt mua
7 Vinaphone 0827.222.444 18.000.000 35 Đặt mua
8 Vinaphone 08.33333.111 45.000.000 26 Đặt mua
9 Vinaphone 0829.000.222 20.000.000 25 Đặt mua
10 Vinaphone 0825.444.000 7.900.000 27 Đặt mua
11 Vinaphone 0845.999.555 30.000.000 59 Đặt mua
12 Vinaphone 0839.888.666 142.000.000 62 Đặt mua
13 Viettel 0329.555.999 131.000.000 56 Đặt mua
14 Mobifone 0905.888.666 650.000.000 56 Đặt mua
15 Mobifone 0901.888.000 79.000.000 34 Đặt mua
16 Vinaphone 0824.777.555 20.000.000 50 Đặt mua
17 Vietnamobile 0562.777.333 5.250.000 43 Đặt mua
18 Mobifone 0778.555.444 23.000.000 49 Đặt mua
19 Vinaphone 0859.333.999 101.000.000 58 Đặt mua
20 Vietnamobile 0565.444.999 13.709.000 55 Đặt mua
21 Mobifone 0706.222.555 45.600.000 34 Đặt mua
22 Viettel 0394.000.222 33.100.000 22 Đặt mua
23 Vietnamobile 0564.111.444 6.200.000 30 Đặt mua
24 Mobifone 0787.777.555 54.500.000 58 Đặt mua
25 Vinaphone 0826.777.444 15.000.000 49 Đặt mua
26 Vietnamobile 0522.777.555 7.450.000 45 Đặt mua
27 Viettel 0364.888.777 32.000.000 58 Đặt mua
28 Vietnamobile 0586.333.444 12.700.000 40 Đặt mua
29 Viettel 0397.444.333 26.500.000 40 Đặt mua
30 Viettel 0368.222.333 65.100.000 32 Đặt mua
31 Mobifone 0774.888.666 101.000.000 60 Đặt mua
32 Vietnamobile 0587.111.444 6.450.000 35 Đặt mua
33 Vinaphone 0836.777.333 20.900.000 47 Đặt mua
34 iTelecom 0876.000.666 40.800.000 39 Đặt mua
35 Vinaphone 0845.000.333 21.000.000 26 Đặt mua
36 Viettel 0963.888.444 54.500.000 54 Đặt mua
37 Mobifone 0906.111.444 82.300.000 30 Đặt mua
38 Mobifone 0702.444.888 64.500.000 45 Đặt mua
39 Viettel 0339.888.444 15.300.000 51 Đặt mua
40 Viettel 0379.666.444 32.000.000 49 Đặt mua
41 Vietnamobile 0926.444.111 11.200.000 32 Đặt mua
42 Vietnamobile 0588.000.222 8.700.000 27 Đặt mua
43 Vietnamobile 0565.000.111 6.200.000 19 Đặt mua
44 Viettel 0384.000.777 40.500.000 36 Đặt mua
45 Vietnamobile 0564.000.444 5.250.000 27 Đặt mua
46 Vinaphone 0813.000.333 42.000.000 21 Đặt mua
47 Mobifone 0796.777.999 194.000.000 70 Đặt mua
48 Mobifone 0764.000.777 28.500.000 38 Đặt mua
49 Viettel 0342.000.222 33.100.000 15 Đặt mua
50 Vietnamobile 0564.555.888 38.700.000 54 Đặt mua
51 Vietnamobile 0522.000.666 13.900.000 27 Đặt mua
52 Viettel 0367.000.777 30.000.000 37 Đặt mua
53 Vietnamobile 0584.000.555 8.709.000 32 Đặt mua
54 Mobifone 0777.222.666 232.000.000 45 Đặt mua
55 Viettel 0968.000.888 342.000.000 47 Đặt mua
56 Viettel 0354.111.444 11.700.000 27 Đặt mua
57 Viettel 0358.666.777 120.000.000 55 Đặt mua
58 Vietnamobile 0565.111.444 6.200.000 31 Đặt mua
59 Viettel 0966.888.222 175.000.000 51 Đặt mua
60 Viettel 0389.111.555 51.500.000 38 Đặt mua
61 Mobifone 0799.666.777 135.000.000 64 Đặt mua
62 Mobifone 0782.333.000 22.000.000 26 Đặt mua
63 Viettel 0961.000.888 188.000.000 40 Đặt mua
64 Viettel 0397.555.888 77.800.000 58 Đặt mua
65 Mobifone 079.5555.666 159.000.000 54 Đặt mua
66 Vinaphone 0842.777.222 13.500.000 41 Đặt mua
67 Viettel 0868.666.888 1.050.000.000 64 Đặt mua
68 Viettel 0332.444.111 15.000.000 23 Đặt mua
69 Viettel 0395.444.555 51.500.000 44 Đặt mua
70 Viettel 0394.000.555 48.000.000 31 Đặt mua
71 iTelecom 087.6666.888 399.000.000 63 Đặt mua
72 Vinaphone 0853.999.444 16.200.000 55 Đặt mua
73 Vietnamobile 0923.555.444 13.900.000 41 Đặt mua
74 Vietnamobile 0522.000.333 8.700.000 18 Đặt mua
75 Vietnamobile 058.9999.444 11.200.000 61 Đặt mua
76 Vinaphone 0917.888.000 150.000.000 41 Đặt mua
77 Mobifone 0788.444.666 45.000.000 53 Đặt mua
78 Viettel 0395.444.333 18.000.000 38 Đặt mua
79 Vinaphone 0837.666.999 369.000.000 63 Đặt mua
80 Mobifone 0778.444.555 30.000.000 49 Đặt mua