Sim Tam Hoa Kép

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0774.000.999 45.000.000 45 Đặt mua
2 Mobifone 0789.555.999 250.000.000 66 Đặt mua
3 Mobifone 0769.000.888 54.500.000 46 Đặt mua
4 Mobifone 0704.666.888 150.000.000 53 Đặt mua
5 Mobifone 0796.111.888 74.500.000 49 Đặt mua
6 Mobifone 0773.222.888 79.500.000 47 Đặt mua
7 Mobifone 0789.666.999 480.000.000 69 Đặt mua
8 Mobifone 0707.222.999 250.000.000 47 Đặt mua
9 Mobifone 0787.000.999 57.500.000 49 Đặt mua
10 Mobifone 0702.888.999 200.000.000 60 Đặt mua
11 Mobifone 0782.999.888 79.500.000 68 Đặt mua
12 Mobifone 0798.444.888 40.000.000 60 Đặt mua
13 Mobifone 0788.999.888 300.000.000 74 Đặt mua
14 Vinaphone 0845.111.777 27.000.000 41 Đặt mua
15 Vinaphone 0846.444.999 33.000.000 57 Đặt mua
16 Vinaphone 0827.444.999 28.000.000 56 Đặt mua
17 Vinaphone 0835.777.666 32.000.000 55 Đặt mua
18 Vinaphone 0849.444.888 28.000.000 57 Đặt mua
19 Vinaphone 0859.888.000 13.800.000 46 Đặt mua
20 Vinaphone 0858.555.111 13.800.000 39 Đặt mua
21 Vinaphone 0856.000.111 13.500.000 22 Đặt mua
22 Vinaphone 0859.333.000 13.800.000 31 Đặt mua
23 Vinaphone 0843.999.111 13.600.000 45 Đặt mua
24 Vinaphone 0857.666.444 13.800.000 50 Đặt mua