Sim Tam Hoa Kép

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0586.777.111 2.490.000 43 Đặt mua
2 Vietnamobile 0583.777.111 2.490.000 40 Đặt mua
3 Vietnamobile 0585.777.111 2.490.000 42 Đặt mua
4 Máy bàn 028.22.000777 2.940.000 35 Đặt mua
5 Máy bàn 028.22.333000 2.940.000 23 Đặt mua
6 Máy bàn 028.22.333111 2.940.000 26 Đặt mua
7 Máy bàn 028.22.333222 2.940.000 29 Đặt mua
8 Máy bàn 028.22.333444 2.940.000 35 Đặt mua
9 Máy bàn 028.22.333777 2.940.000 44 Đặt mua
10 Máy bàn 028.62.777000 2.940.000 39 Đặt mua
11 Máy bàn 028.62.777222 2.940.000 45 Đặt mua
12 Máy bàn 028.62.777444 2.940.000 51 Đặt mua
13 Máy bàn 028.62.777555 2.940.000 54 Đặt mua
14 Máy bàn 028.66.888111 2.940.000 49 Đặt mua
15 Máy bàn 028.66.888444 2.940.000 58 Đặt mua
16 Máy bàn 028.22.111444 2.940.000 29 Đặt mua
17 Máy bàn 028.22.444000 2.940.000 26 Đặt mua
18 Máy bàn 028.22.444333 2.940.000 35 Đặt mua
19 Máy bàn 028.22.666111 2.940.000 35 Đặt mua
20 Vietnamobile 0587.888.000 3.490.000 44 Đặt mua
21 Vietnamobile 0565.22.2111 4.740.000 25 Đặt mua
22 Vietnamobile 0562.777.555 5.250.000 49 Đặt mua
23 Vietnamobile 0582.777.555 5.250.000 51 Đặt mua
24 Vietnamobile 0563.777.555 5.250.000 50 Đặt mua