Sim Taxi 4

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 094.1234.123 25.000.000 29 Đặt mua
2 Mobifone 07.6989.6989 23.000.000 71 Đặt mua
3 Mobifone 07.0778.0778 37.600.000 51 Đặt mua
4 Mobifone 09.3928.3928 24.700.000 53 Đặt mua
5 Mobifone 07.0886.0886 23.700.000 51 Đặt mua
6 Vinaphone 08.4379.4379 20.000.000 54 Đặt mua
7 Vinaphone 08.3223.3223 20.000.000 28 Đặt mua
8 Vinaphone 08.2379.2379 22.000.000 50 Đặt mua
9 Vinaphone 08.3393.3393 22.000.000 44 Đặt mua
10 Vinaphone 08.1456.1456 25.000.000 40 Đặt mua
11 Vinaphone 08.4789.4789 33.000.000 64 Đặt mua
12 Vinaphone 09.1511.1511 25.000.000 25 Đặt mua
13 Vinaphone 09.1247.1247 47.000.000 37 Đặt mua
14 Viettel 09.8523.8523 20.000.000 45 Đặt mua
15 Viettel 03.9689.9689 20.000.000 67 Đặt mua
16 Mobifone 07.7756.7756 23.000.000 57 Đặt mua
17 Viettel 03.3433.3433 41.800.000 29 Đặt mua
18 Mobifone 07.6979.6979 33.300.000 69 Đặt mua
19 Mobifone 07.8880.8880 26.100.000 55 Đặt mua
20 Vinaphone 08.8687.8687 35.000.000 66 Đặt mua
21 Viettel 0869.986.998 23.800.000 72 Đặt mua
22 Vinaphone 08.2839.2839 24.300.000 52 Đặt mua
23 Mobifone 09.0992.0992 45.000.000 49 Đặt mua
24 Vinaphone 08.3952.3952 43.700.000 46 Đặt mua
25 Viettel 09.8628.8628 40.900.000 57 Đặt mua
26 Viettel 03.3836.3836 31.400.000 43 Đặt mua
27 Viettel 09.8875.8875 50.000.000 65 Đặt mua
28 Viettel 08.6286.6286 21.900.000 52 Đặt mua
29 Mobifone 07.7897.7897 22.000.000 69 Đặt mua
30 Mobifone 07.7797.7797 28.100.000 67 Đặt mua
31 Vietnamobile 05.6979.6979 36.000.000 67 Đặt mua
32 Viettel 08.6639.6639 26.600.000 56 Đặt mua
33 Gmobile 05.9986.9986 21.600.000 69 Đặt mua
34 Vinaphone 08.5557.5557 38.800.000 52 Đặt mua
35 Viettel 03.3773.3773 36.000.000 43 Đặt mua
36 Vinaphone 08.8959.8959 25.000.000 70 Đặt mua
37 Mobifone 09.3139.3139 45.000.000 41 Đặt mua
38 Mobifone 07.6799.6799 23.500.000 69 Đặt mua
39 Mobifone 09.0569.0569 27.500.000 49 Đặt mua
40 Vietnamobile 0566.33.66.33 23.800.000 41 Đặt mua
41 Vietnamobile 0589.79.89.79 23.800.000 71 Đặt mua
42 Viettel 03.3660.3660 39.600.000 33 Đặt mua
43 Viettel 03.9282.9282 24.800.000 45 Đặt mua
44 Vinaphone 08.8680.8680 20.700.000 52 Đặt mua
45 iTelecom 08.7978.7978 29.600.000 70 Đặt mua
46 Mobifone 07.9987.9987 22.200.000 73 Đặt mua
47 Vinaphone 08.1953.1953 22.000.000 44 Đặt mua
48 Viettel 08.6779.6779 31.100.000 66 Đặt mua
49 Viettel 09.7958.7958 23.200.000 67 Đặt mua
50 Viettel 03.7839.7839 33.000.000 57 Đặt mua
51 Viettel 09.8316.8316 28.500.000 45 Đặt mua
52 Viettel 09.7113.7113 30.000.000 33 Đặt mua
53 Viettel 03.5679.5679 25.000.000 57 Đặt mua
54 Viettel 03.3237.3237 22.800.000 33 Đặt mua
55 Vinaphone 08.1950.1950 21.800.000 38 Đặt mua
56 Vinaphone 09.1685.1685 28.000.000 49 Đặt mua
57 Viettel 09.8606.8606 23.800.000 49 Đặt mua
58 Vinaphone 08.1957.1957 22.000.000 52 Đặt mua
59 Viettel 03.3536.3536 33.300.000 37 Đặt mua
60 Viettel 03.3633.3633 45.600.000 33 Đặt mua
61 Viettel 09.8906.8906 20.000.000 55 Đặt mua
62 Mobifone 07.0337.0337 32.000.000 33 Đặt mua
63 Mobifone 07.7749.7749 49.000.000 61 Đặt mua
64 Vinaphone 09.1152.1152 37.100.000 27 Đặt mua
65 Viettel 03.3937.3937 22.800.000 47 Đặt mua
66 Vinaphone 08.25.26.25.26 37.500.000 38 Đặt mua
67 Viettel 08.6579.6579 26.700.000 62 Đặt mua
68 Vinaphone 0886.39.86.39 34.500.000 60 Đặt mua
69 Vinaphone 08.3779.3779 29.000.000 60 Đặt mua
70 Viettel 03.3439.3439 24.700.000 41 Đặt mua
71 Viettel 09.6906.6906 30.000.000 51 Đặt mua
72 Viettel 09.6922.6922 20.400.000 47 Đặt mua
73 Vinaphone 09.1611.1611 30.000.000 27 Đặt mua
74 Vietnamobile 0588.988.898 33.000.000 71 Đặt mua
75 Viettel 09.8916.8916 24.700.000 57 Đặt mua
76 Vinaphone 08.2879.2879 20.000.000 60 Đặt mua
77 Vinaphone 08.3889.3889 42.800.000 64 Đặt mua
78 Viettel 09.7936.7936 34.500.000 59 Đặt mua
79 Vinaphone 08.5855.5855 25.000.000 54 Đặt mua
80 Viettel 03.3537.3537 20.600.000 39 Đặt mua
DMCA.com Protection Status