Sim Taxi

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0988.81.81.81 550.000.000 52 Đặt mua
2 Viettel 0979.81.81.81 560.000.000 52 Đặt mua
3 Viettel 0963.968.968 168.000.000 64 Đặt mua
4 Viettel 0989.568.568 268.000.000 64 Đặt mua
5 Viettel 0988.787.787 129.000.000 69 Đặt mua
6 Viettel 0967.369.369 110.000.000 58 Đặt mua
7 Viettel 0974.789.789 399.000.000 68 Đặt mua
8 Viettel 0989.773.773 68.000.000 60 Đặt mua
9 Viettel 0983.332.332 68.000.000 36 Đặt mua
10 Viettel 0964.18.18.18 168.000.000 46 Đặt mua
11 Viettel 09.6696.6696 155.000.000 63 Đặt mua
12 Viettel 0966.966.966 799.000.000 63 Đặt mua
13 Viettel 0984.21.21.21 89.000.000 30 Đặt mua
14 Viettel 0986.001.001 68.000.000 25 Đặt mua
15 Viettel 0866.29.29.29 123.000.000 53 Đặt mua
16 Viettel 0968.669.669 179.000.000 65 Đặt mua
17 Viettel 03.97.97.97.97 446.000.000 67 Đặt mua
18 Viettel 0869.35.35.35 54.500.000 47 Đặt mua
19 Viettel 0866.363.363 54.500.000 44 Đặt mua
20 Viettel 0865.73.73.73 49.500.000 49 Đặt mua
21 Viettel 0865.995.995 32.000.000 65 Đặt mua
22 Viettel 0869.889.889 106.000.000 73 Đặt mua
23 Viettel 0865.898.898 58.500.000 69 Đặt mua
24 Viettel 0865.94.94.94 45.000.000 58 Đặt mua
Mọi người cũng tìm kiếm