Sim Thần Tài Viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0332.174.539 300.000đ 37 Đặt mua
2 Viettel 0332.824.179 450.000đ 39 Đặt mua
3 Viettel 0369.843.279 300.000đ 51 Đặt mua
4 Viettel 0332.406.439 299.000đ 34 Đặt mua
5 Viettel 0343.945.139 300.000đ 41 Đặt mua
6 Viettel 0394.34.2639 300.000đ 43 Đặt mua
7 Viettel 0363.490.439 300.000đ 41 Đặt mua
8 Viettel 0376.675.079 300.000đ 50 Đặt mua
9 Viettel 0343.551.479 300.000đ 41 Đặt mua
10 Viettel 0364.558.439 399.000đ 47 Đặt mua
11 Viettel 0384.960.639 300.000đ 48 Đặt mua
12 Viettel 0355.322.139 450.000đ 33 Đặt mua
13 Viettel 0329.555.279 800.000đ 47 Đặt mua
14 Viettel 0345.203.839 960.000đ 37 Đặt mua
15 Viettel 0389.648.879 450.000đ 62 Đặt mua
16 Viettel 0359.994.679 449.000đ 61 Đặt mua
17 Viettel 0334.279.539 449.000đ 45 Đặt mua
18 Viettel 0326.565.779 800.000đ 50 Đặt mua
19 Viettel 0356.254.179 450.000đ 42 Đặt mua
20 Viettel 0399.500.779 449.000đ 49 Đặt mua
21 Viettel 0375.970.779 449.000đ 54 Đặt mua
22 Viettel 0386.403.179 800.000đ 41 Đặt mua
23 Viettel 0399.664.679 450.000đ 59 Đặt mua
24 Viettel 0353.557.139 960.000đ 41 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Thần Tài Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3