Sim Tiến Đôi

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0938.57.58.59 79.000.000 59 Đặt mua
2 Vinaphone 0917.32.33.34 12.000.000 35 Đặt mua
3 Vinaphone 0949.55.56.57 20.000.000 55 Đặt mua
4 Vinaphone 0914.74.75.76 30.000.000 50 Đặt mua
5 Vinaphone 0911.31.32.33 36.000.000 26 Đặt mua
6 Mobifone 0909.96.97.98 139.000.000 66 Đặt mua
7 Vietnamobile 0927.47.48.49 8.860.000 54 Đặt mua
8 Vinaphone 0944.17.18.19 68.500.000 44 Đặt mua
9 Viettel 09.89.91.92.93 95.000.000 59 Đặt mua
10 Gmobile 0993.23.24.25 8.500.000 39 Đặt mua
11 Vietnamobile 0929.95.96.97 36.000.000 65 Đặt mua
12 Viettel 0983.454647 72.200.000 50 Đặt mua
13 Vinaphone 0946.85.86.87 29.000.000 61 Đặt mua
14 Gmobile 0994.17.18.19 23.700.000 49 Đặt mua
15 Vinaphone 0941.54.55.56 11.400.000 44 Đặt mua
16 Vinaphone 0941.55.56.57 18.000.000 47 Đặt mua
17 Vinaphone 0944.83.84.85 25.000.000 53 Đặt mua
18 Gmobile 0997.61.62.63 8.500.000 49 Đặt mua
19 Gmobile 0995.13.14.15 8.500.000 38 Đặt mua
20 Vietnamobile 0926.838485 17.900.000 53 Đặt mua
21 Gmobile 0993.36.37.38 23.700.000 51 Đặt mua
22 Mobifone 0936.35.36.37 59.500.000 45 Đặt mua
23 Vinaphone 0915.94.95.96 39.000.000 57 Đặt mua
24 Vietnamobile 0923.74.75.76 8.860.000 50 Đặt mua
25 Vietnamobile 0927.92.93.94 6.750.000 54 Đặt mua
26 Vietnamobile 0926.54.55.56 7.960.000 47 Đặt mua
27 Gmobile 0995.14.15.16 8.500.000 41 Đặt mua
28 Mobifone 0904.72.73.74 27.000.000 43 Đặt mua
29 Vietnamobile 0922.57.58.59 45.600.000 52 Đặt mua
30 Vietnamobile 0923.41.42.43 7.960.000 32 Đặt mua
31 Vietnamobile 0927.32.33.34 4.140.000 36 Đặt mua
32 Gmobile 0994.57.58.59 19.000.000 61 Đặt mua
33 Gmobile 0995.24.25.26 8.500.000 44 Đặt mua
34 Gmobile 0995.81.82.83 15.000.000 53 Đặt mua
35 Viettel 0961.92.93.94 20.000.000 52 Đặt mua
36 Mobifone 0932.26.27.28 39.000.000 41 Đặt mua
37 Vinaphone 0946.52.53.54 10.500.000 43 Đặt mua
38 Viettel 0965.16.17.18 52.700.000 44 Đặt mua
39 Vietnamobile 0928.65.66.67 8.860.000 55 Đặt mua
40 Gmobile 0996.87.88.89 58.500.000 72 Đặt mua
41 Gmobile 0995.23.24.25 8.500.000 41 Đặt mua
42 Vinaphone 0914.87.88.89 67.500.000 62 Đặt mua
43 Vietnamobile 0927.71.72.73 9.950.000 45 Đặt mua
44 Gmobile 0997.80.81.82 15.000.000 52 Đặt mua
45 Gmobile 0993.16.17.18 19.000.000 45 Đặt mua
46 Mobifone 0938.80.81.82 54.700.000 47 Đặt mua
47 Vietnamobile 0921.54.55.56 7.060.000 42 Đặt mua
48 Viettel 0965.53.54.55 20.000.000 47 Đặt mua
49 Vinaphone 0941.32.33.34 7.240.000 32 Đặt mua
50 Vietnamobile 0927.70.71.72 8.860.000 42 Đặt mua
51 Mobifone 0939.16.17.18 95.000.000 45 Đặt mua
52 Vietnamobile 0923.40.41.42 4.140.000 29 Đặt mua
53 Viettel 0982.31.32.33 42.700.000 34 Đặt mua
54 Vinaphone 0916.96.97.98 88.500.000 64 Đặt mua
55 Viettel 0963.87.88.89 77.800.000 66 Đặt mua
56 Gmobile 0993.13.14.15 8.500.000 36 Đặt mua
57 Vinaphone 0948.96.97.98 39.000.000 69 Đặt mua
58 Viettel 0978.61.62.63 45.000.000 48 Đặt mua
59 Viettel 0968.63.64.65 68.000.000 53 Đặt mua
60 Vinaphone 0942.86.87.88 35.000.000 60 Đặt mua
61 Viettel 0977.26.27.28 78.500.000 50 Đặt mua
62 Mobifone 0906.57.58.59 91.500.000 54 Đặt mua
63 Vinaphone 0948.47.48.49 35.000.000 57 Đặt mua
64 Gmobile 0996.85.86.87 11.700.000 66 Đặt mua
65 Vietnamobile 0928.47.48.49 8.860.000 55 Đặt mua
66 Mobifone 0932.14.15.16 37.000.000 32 Đặt mua
67 Viettel 0963.26.27.28 39.000.000 45 Đặt mua
68 Gmobile 0993.15.16.17 8.500.000 42 Đặt mua
69 Mobifone 0932.00.01.02 14.400.000 17 Đặt mua
70 Vietnamobile 0921.30.31.32 7.960.000 24 Đặt mua
71 Viettel 0987.82.83.84 23.500.000 57 Đặt mua
72 Vietnamobile 0926.90.91.92 26.000.000 47 Đặt mua
73 Vinaphone 09.11.13.14.15 35.000.000 26 Đặt mua
74 Vietnamobile 0923.96.97.98 21.009.000 62 Đặt mua
75 Vinaphone 0941.56.57.58 35.000.000 50 Đặt mua
76 Gmobile 0994.94.95.96 19.000.000 64 Đặt mua
77 Mobifone 0909.87.88.89 239.000.000 66 Đặt mua
78 Viettel 0963.25.26.27 35.000.000 42 Đặt mua
79 Viettel 0981.35.36.37 57.500.000 45 Đặt mua
80 Gmobile 0993.80.81.82 15.000.000 48 Đặt mua