Sim Tiến Đôi

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0938.57.58.59 79.000.000 59 Đặt mua
2 Mobifone 0788.94.95.96 9.950.000 65 Đặt mua
3 Mobifone 0706.57.58.59 11.000.000 52 Đặt mua
4 Mobifone 0706.83.84.85 7.950.000 49 Đặt mua
5 Mobifone 0762.97.98.99 40.000.000 66 Đặt mua
6 Mobifone 07.83.86.87.88 19.000.000 63 Đặt mua
7 Mobifone 0704.80.81.82 6.450.000 38 Đặt mua
8 Mobifone 0766.92.93.94 7.950.000 55 Đặt mua
9 Mobifone 0767.97.98.99 45.000.000 71 Đặt mua
10 Mobifone 0765.90.91.92 11.000.000 48 Đặt mua
11 Mobifone 0799.61.62.63 9.450.000 49 Đặt mua
12 Mobifone 0766.83.84.85 8.450.000 55 Đặt mua
13 Mobifone 0776.55.56.57 9.450.000 53 Đặt mua
14 Mobifone 0762.94.95.96 7.950.000 57 Đặt mua
15 Mobifone 0796.92.93.94 7.450.000 58 Đặt mua
16 Mobifone 0789.54.55.56 9.450.000 54 Đặt mua
17 Mobifone 0786.81.82.83 13.000.000 51 Đặt mua
18 Mobifone 0765.94.95.96 9.450.000 60 Đặt mua
19 Mobifone 0799.62.63.64 6.950.000 52 Đặt mua
20 Mobifone 0898.80.81.82 11.000.000 52 Đặt mua
21 Mobifone 0788.96.97.98 16.000.000 71 Đặt mua
22 Mobifone 0775.81.82.83 11.000.000 49 Đặt mua
23 Mobifone 0767.90.91.92 11.000.000 50 Đặt mua
24 Mobifone 0795.85.86.87 13.000.000 63 Đặt mua