Sim Tiến Đôi

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 09.26.27.28.29 550.000.000 47 Đặt mua
2 Mobifone 0939.97.98.99 380.000.000 72 Đặt mua
3 Mobifone 07.95.96.97.98 280.000.000 69 Đặt mua
4 Mobifone 0909.87.88.89 239.000.000 66 Đặt mua
5 Mobifone 0935.13.14.15 171.000.000 32 Đặt mua
6 Viettel 03.56.57.58.59 147.000.000 53 Đặt mua
7 Mobifone 0909.96.97.98 139.000.000 66 Đặt mua
8 Vinaphone 0918.67.68.69 110.000.000 60 Đặt mua
9 Vinaphone 0918.67.68.69 110.000.000 60 Đặt mua
10 Vinaphone 0947.17.18.19 99.500.000 47 Đặt mua
11 Viettel 09.89.91.92.93 94.500.000 59 Đặt mua
12 Mobifone 0906.57.58.59 91.500.000 54 Đặt mua
13 Vinaphone 0916.96.97.98 88.500.000 64 Đặt mua
14 Vinaphone 0916.96.97.98 88.500.000 64 Đặt mua
15 Mobifone 0939.16.17.18 86.900.000 45 Đặt mua
16 Mobifone 0777.97.98.99 85.500.000 72 Đặt mua
17 Viettel 0968.85.86.87 82.500.000 65 Đặt mua
18 Mobifone 0938.57.58.59 79.000.000 59 Đặt mua
19 Mobifone 0938.57.58.59 78.500.000 59 Đặt mua
20 Viettel 0977.26.27.28 78.500.000 50 Đặt mua
21 Mobifone 0909.70.71.72 78.500.000 42 Đặt mua
22 Viettel 0963.87.88.89 77.800.000 66 Đặt mua
23 Viettel 0983.454647 72.200.000 50 Đặt mua
24 Mobifone 0799.97.98.99 69.800.000 76 Đặt mua
25 Viettel 08.62.63.64.65 68.500.000 46 Đặt mua
26 Vinaphone 0944.17.18.19 68.500.000 44 Đặt mua
27 Viettel 0383.97.98.99 68.100.000 65 Đặt mua
28 Viettel 0968.63.64.65 67.500.000 53 Đặt mua
29 Vinaphone 0914.87.88.89 67.500.000 62 Đặt mua
30 Vinaphone 0889.87.88.89 67.500.000 73 Đặt mua
31 Gmobile 09.93.94.95.96 63.900.000 63 Đặt mua
32 Gmobile 09.94.95.96.97 63.900.000 67 Đặt mua
33 Mobifone 0936.35.36.37 59.500.000 45 Đặt mua
34 Mobifone 0779.57.58.59 59.300.000 62 Đặt mua
35 Gmobile 0996.87.88.89 58.500.000 72 Đặt mua
36 Mobifone 0899.87.88.89 58.000.000 74 Đặt mua
37 Viettel 0981.35.36.37 57.500.000 45 Đặt mua
38 Mobifone 0938.80.81.82 54.700.000 47 Đặt mua
39 Vinaphone 0817.97.98.99 54.500.000 67 Đặt mua
40 Vietnamobile 0926.36.37.38 53.400.000 47 Đặt mua
41 Viettel 0965.16.17.18 52.700.000 44 Đặt mua
42 Vinaphone 0889.90.91.92 50.100.000 55 Đặt mua
43 Mobifone 0762.63.64.65 48.500.000 45 Đặt mua
44 Vinaphone 0853.54.55.56 48.300.000 46 Đặt mua
45 Mobifone 0777.56.57.58 46.000.000 57 Đặt mua
46 Vietnamobile 0922.57.58.59 45.600.000 52 Đặt mua
47 Viettel 0966.73.74.75 45.000.000 54 Đặt mua
48 Mobifone 0707.97.98.99 45.000.000 65 Đặt mua
49 Viettel 0961.56.57.58 45.000.000 52 Đặt mua
50 Vinaphone 0888.26.27.28 45.000.000 51 Đặt mua
51 Viettel 0978.61.62.63 45.000.000 48 Đặt mua
52 Mobifone 0788.97.98.99 45.000.000 74 Đặt mua
53 Mobifone 0767.97.98.99 45.000.000 71 Đặt mua
54 Mobifone 0931.94.95.96 44.600.000 55 Đặt mua
55 Viettel 0963.26.27.28 43.409.000 45 Đặt mua
56 Mobifone 0708.97.98.99 43.100.000 66 Đặt mua
57 Mobifone 0906.12.13.14 42.700.000 27 Đặt mua
58 Viettel 0982.31.32.33 42.700.000 34 Đặt mua
59 Viettel 0387.97.98.99 42.500.000 69 Đặt mua
60 Viettel 0388.67.68.69 42.100.000 61 Đặt mua
61 Mobifone 0902.85.86.87 41.009.000 53 Đặt mua
62 Mobifone 0902.85.86.87 41.009.000 53 Đặt mua
63 Mobifone 0762.97.98.99 40.000.000 66 Đặt mua
64 Mobifone 0931.93.94.95 39.900.000 52 Đặt mua
65 Vietnamobile 0928.67.68.69 39.400.000 61 Đặt mua
66 Vinaphone 0818.97.98.99 39.000.000 68 Đặt mua
67 Mobifone 0707.76.7778 39.000.000 56 Đặt mua
68 Mobifone 07.67.67.68.69 39.000.000 62 Đặt mua
69 Vinaphone 0947.96.97.98 39.000.000 68 Đặt mua
70 Viettel 0963.26.27.28 39.000.000 45 Đặt mua
71 Mobifone 0932.26.27.28 39.000.000 41 Đặt mua
72 Vinaphone 0915.94.95.96 39.000.000 57 Đặt mua
73 Vinaphone 0948.96.97.98 39.000.000 69 Đặt mua
74 Vinaphone 0948.96.97.98 39.000.000 69 Đặt mua
75 Vinaphone 0948.96.97.98 39.000.000 69 Đặt mua
76 Vinaphone 0838.85.86.87 37.500.000 61 Đặt mua
77 Mobifone 0779.56.57.58 37.400.000 59 Đặt mua
78 Mobifone 0932.14.15.16 37.000.000 32 Đặt mua
79 Mobifone 0705.36.37.38 36.200.000 42 Đặt mua
80 Viettel 0977.31.32.33 36.100.000 38 Đặt mua
DMCA.com Protection Status