Sim Tiếp Kép Viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0977.26.27.28 79.000.000đ 50 Đặt mua
2 Viettel 0971.47.48.49 29.000.000đ 53 Đặt mua
3 Viettel 0961.50.51.52 36.000.000đ 34 Đặt mua
4 Viettel 0963.94.95.96 29.000.000đ 60 Đặt mua
5 Viettel 0347.22.23.24 5.800.000đ 29 Đặt mua
6 Viettel 0347.24.25.26 5.800.000đ 35 Đặt mua
7 Viettel 0347.33.34.35 5.800.000đ 35 Đặt mua
8 Viettel 0961.41.42.43 15.000.000đ 34 Đặt mua
9 Viettel 0347.21.22.23 5.800.000đ 26 Đặt mua
10 Viettel 0334.13.14.15 7.000.000đ 25 Đặt mua
11 Viettel 0966.73.74.75 42.800.000đ 54 Đặt mua
12 Viettel 0332.15.16.17 7.000.000đ 29 Đặt mua
13 Viettel 0986.42.43.44 17.800.000đ 44 Đặt mua
14 Viettel 0356.61.62.63 18.300.000đ 38 Đặt mua
15 Viettel 0382.92.93.94 7.290.000đ 49 Đặt mua
16 Viettel 0333.50.51.52 18.400.000đ 27 Đặt mua
17 Viettel 0334.17.18.19 12.000.000đ 37 Đặt mua
18 Viettel 0348.44.45.46 18.600.000đ 42 Đặt mua
19 Viettel 0376.40.41.42 4.390.000đ 31 Đặt mua
20 Viettel 0868.55.56.57 13.500.000đ 55 Đặt mua
21 Viettel 0362.40.41.42 4.680.000đ 26 Đặt mua
22 Viettel 0332.57.58.59 8.000.000đ 47 Đặt mua
23 Viettel 0369.94.95.96 22.900.000đ 60 Đặt mua
24 Viettel 0356.74.75.76 18.400.000đ 50 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tiếp Kép Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3