Sim Tự Chọn

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0965.154.745 400.000đ 46 Đặt mua
2 Viettel 0975.401.927 400.000đ 44 Đặt mua
3 Viettel 0961.403.790 400.000đ 39 Đặt mua
4 Viettel 0385.331.031 450.000đ 27 Đặt mua
5 Viettel 0973.643.631 400.000đ 42 Đặt mua
6 Viettel 0329.613.288 300.000đ 42 Đặt mua
7 Viettel 0964.589.774 400.000đ 59 Đặt mua
8 Viettel 0365.603.608 550.000đ 37 Đặt mua
9 Viettel 097.2020.541 400.000đ 30 Đặt mua
10 Viettel 0355.787.727 650.000đ 51 Đặt mua
11 Viettel 0336.560.564 500.000đ 38 Đặt mua
12 Viettel 0971.623.961 400.000đ 44 Đặt mua
13 Viettel 0989.490.610 400.000đ 46 Đặt mua
14 Viettel 0982.521.290 400.000đ 38 Đặt mua
15 Viettel 0365.414.614 550.000đ 34 Đặt mua
16 Viettel 0963.530.783 400.000đ 44 Đặt mua
17 Viettel 0984.962.752 650.000đ 52 Đặt mua
18 Viettel 0987.488.924 400.000đ 59 Đặt mua
19 Viettel 0985.164.750 400.000đ 45 Đặt mua
20 Viettel 0974.15.3845 400.000đ 46 Đặt mua
21 Viettel 0962.820.157 400.000đ 40 Đặt mua
22 Viettel 0964.896.014 400.000đ 47 Đặt mua
23 Viettel 0979.295.654 400.000đ 56 Đặt mua
24 Viettel 0392.894.896 550.000đ 58 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tự Chọn : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3