Sim Tứ Quý 0 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0926.0000.33 6.650.000 23 Đặt mua
2 Vietnamobile 0926.0000.55 6.650.000 27 Đặt mua
3 Vietnamobile 0928.000006 18.900.000 25 Đặt mua
4 Vietnamobile 0528.0000.86 1.360.000 29 Đặt mua
5 Vietnamobile 0568.0000.07 4.740.000 26 Đặt mua
6 Vietnamobile 09284.0000.7 2.800.000 30 Đặt mua
7 Vietnamobile 0922.00.0055 9.150.000 23 Đặt mua
8 Vietnamobile 0587.000001 7.150.000 21 Đặt mua
9 Vietnamobile 0923.000003 63.000.000 17 Đặt mua
10 Vietnamobile 0923.000009 47.400.000 23 Đặt mua
11 Vietnamobile 0528.0000.85 811.000 28 Đặt mua
12 Vietnamobile 0921.0000.79 8.860.000 28 Đặt mua
13 Vietnamobile 0582.000001 7.150.000 16 Đặt mua
14 Vietnamobile 0922.400.006 890.000 23 Đặt mua
15 Vietnamobile 0926.000007 28.400.000 24 Đặt mua
16 Vietnamobile 052.8000008 8.050.000 23 Đặt mua
17 Vietnamobile 0924.000007 25.600.000 22 Đặt mua
18 Vietnamobile 0922.400.003 890.000 20 Đặt mua
19 Vietnamobile 0583.0000.52 629.000 23 Đặt mua
20 Vietnamobile 0924.0000.71 966.500 23 Đặt mua
21 Vietnamobile 092.92.00007 7.060.000 29 Đặt mua
22 Vietnamobile 0528.0000.84 811.000 27 Đặt mua
23 Vietnamobile 0523.000001 8.050.000 11 Đặt mua
24 Vietnamobile 09284.0000.2 2.150.000 25 Đặt mua