Sim Tứ Quý 1 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0971.111.666 239.000.000 38 Đặt mua
2 Viettel 0986.11.11.99 77.000.000 45 Đặt mua
3 Mobifone 0782.9.11117 990.000 37 Đặt mua
4 Mobifone 0778.1111.01 2.490.000 27 Đặt mua
5 Mobifone 07068.11116 1.490.000 31 Đặt mua
6 Mobifone 0772.1111.51 1.490.000 26 Đặt mua
7 Mobifone 0907.5.11118 7.250.000 33 Đặt mua
8 Mobifone 07839.11112 1.790.000 33 Đặt mua
9 Mobifone 0788.9.11112 1.890.000 38 Đặt mua
10 Mobifone 0769.3.11112 1.490.000 31 Đặt mua
11 Mobifone 0706.511115 3.990.000 27 Đặt mua
12 Mobifone 0706.5.11119 1.790.000 31 Đặt mua
13 Mobifone 0769.3.11119 1.690.000 38 Đặt mua
14 Mobifone 0704.9.11117 890.000 31 Đặt mua
15 Mobifone 07768.11117 1.690.000 39 Đặt mua
16 Mobifone 0907.6.11113 5.750.000 29 Đặt mua
17 Mobifone 0706.4.11118 1.190.000 29 Đặt mua
18 Mobifone 0774.0.11116 890.000 28 Đặt mua
19 Mobifone 0704.8.11116 890.000 29 Đặt mua
20 Mobifone 07679.11115 1.890.000 38 Đặt mua
21 Mobifone 07679.11116 1.690.000 39 Đặt mua
22 Mobifone 0939.7.11112 5.250.000 34 Đặt mua
23 Mobifone 0702.9.11116 1.190.000 28 Đặt mua
24 Mobifone 0769.3.11110 990.000 29 Đặt mua