Sim Tứ Quý 2 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Gmobile 0993.2222.62 12.000.000 37 Đặt mua
2 Gmobile 0598.122221 6.500.000 32 Đặt mua
3 Gmobile 0993.922229 25.000.000 47 Đặt mua
4 Gmobile 0993.2222.52 12.000.000 36 Đặt mua
5 Gmobile 0997.2222.94 770.000 46 Đặt mua
6 Gmobile 09966.22229 6.800.000 47 Đặt mua
7 Gmobile 059.2222.999 70.000.000 49 Đặt mua
8 Gmobile 0598.922229 26.000.000 48 Đặt mua
9 Gmobile 0598.322223 10.400.000 36 Đặt mua
10 Gmobile 0993.822228 25.000.000 45 Đặt mua
11 Gmobile 0994.222226 45.500.000 38 Đặt mua
12 Gmobile 0994.222228 45.500.000 40 Đặt mua
13 Gmobile 0995.2222.32 11.000.000 36 Đặt mua
14 Gmobile 0995.822.228 9.000.000 47 Đặt mua
15 Gmobile 0994.222292 1.680.000 41 Đặt mua
16 Gmobile 0997.222226 17.800.000 41 Đặt mua
17 Gmobile 0994.2222.42 1.900.000 36 Đặt mua
18 Gmobile 0997.922229 25.000.000 51 Đặt mua
DMCA.com Protection Status