Sim Tứ Quý 4 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 035.444444.2 17.500.000 34 Đặt mua
2 Viettel 035.444444.1 17.500.000 33 Đặt mua
3 Viettel 0373.444443 14.800.000 36 Đặt mua
4 Viettel 0373.444447 12.400.000 40 Đặt mua
5 Viettel 0368.444447 15.000.000 44 Đặt mua
6 Viettel 033.8444448 17.900.000 42 Đặt mua
7 Viettel 0338.444449 11.400.000 43 Đặt mua
8 Viettel 0349.444448 10.400.000 44 Đặt mua
9 Viettel 0398.444447 11.400.000 47 Đặt mua
10 Viettel 0383.444445 10.400.000 39 Đặt mua
11 Viettel 0365.444443 12.400.000 37 Đặt mua
12 Viettel 0367.444449 10.500.000 45 Đặt mua
13 Viettel 0379.444.486 10.700.000 49 Đặt mua
14 Viettel 0376.4444.55 12.000.000 42 Đặt mua
15 Viettel 0392.4444.55 12.000.000 40 Đặt mua
16 Viettel 0397.4444.88 13.000.000 51 Đặt mua
17 Viettel 0392.4444.88 12.000.000 46 Đặt mua
18 Viettel 0393.4444.88 10.000.000 47 Đặt mua
19 Viettel 0398.4444.55 13.000.000 46 Đặt mua
20 Viettel 0395.4444.88 14.000.000 49 Đặt mua
21 Viettel 0398.4444.88 13.000.000 52 Đặt mua
22 Viettel 0344.44.54.64 20.000.000 38 Đặt mua
23 Viettel 03.4444.2019 18.000.000 31 Đặt mua
24 Viettel 03.44444.995 12.000.000 46 Đặt mua
25 Viettel 0383.4444.88 12.100.000 46 Đặt mua
26 Viettel 035.44444.66 11.200.000 40 Đặt mua
27 Viettel 0344.44.0404 18.000.000 27 Đặt mua
28 Viettel 0393.4444.55 11.200.000 41 Đặt mua
29 Viettel 0393.4444.66 11.400.000 43 Đặt mua
30 Viettel 03.4444.0688 15.000.000 41 Đặt mua
31 Viettel 03.4444.2001 11.900.000 22 Đặt mua
32 Viettel 0343.444.434 11.400.000 33 Đặt mua
33 Viettel 03.44444.322 12.000.000 30 Đặt mua
DMCA.com Protection Status