Sim Tứ Quý 6 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 03577.66668 27.500.000 54 Đặt mua
2 Viettel 0328.6666.54 2.540.000 46 Đặt mua
3 Viettel 032.6666.995 5.260.000 52 Đặt mua
4 Viettel 037.6666.288 4.490.000 52 Đặt mua
5 Viettel 03.6666.9622 3.500.000 46 Đặt mua
6 Viettel 0378.6666.98 4.490.000 59 Đặt mua
7 Viettel 03460.6666.5 1.940.000 42 Đặt mua
8 Viettel 038.6666.983 4.490.000 55 Đặt mua
9 Viettel 0397.6666.93 4.490.000 55 Đặt mua
10 Viettel 0389.6666.20 2.400.000 46 Đặt mua
11 Viettel 0389.6666.23 2.400.000 49 Đặt mua
12 Viettel 0389.6666.70 2.400.000 51 Đặt mua
13 Viettel 0389.6666.41 2.400.000 49 Đặt mua
14 Viettel 0389.6666.32 2.400.000 49 Đặt mua
15 Viettel 037.31.66663 2.400.000 41 Đặt mua
16 Viettel 0397.6666.44 3.300.000 51 Đặt mua
17 Viettel 0389.6666.40 2.400.000 48 Đặt mua
18 Viettel 0389.6666.42 2.400.000 50 Đặt mua
19 Viettel 0387.6666.59 2.400.000 56 Đặt mua
20 Viettel 0393.6666.50 2.400.000 44 Đặt mua
21 Viettel 0389.6666.84 2.400.000 56 Đặt mua
22 Viettel 0389.6666.27 2.400.000 53 Đặt mua
23 Viettel 0389.6666.97 2.400.000 60 Đặt mua
24 Viettel 0389.6666.50 2.400.000 49 Đặt mua