Sim Tứ Quý 6 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0876.966669 25.000.000 63 Đặt mua
2 iTelecom 087.6666.888 399.000.000 63 Đặt mua
3 iTelecom 087.666666.9 67.500.000 60 Đặt mua
4 iTelecom 0879.366663 4.950.000 54 Đặt mua
5 iTelecom 0879.166.661 4.140.000 50 Đặt mua
6 iTelecom 0876.6666.99 49.500.000 63 Đặt mua
7 iTelecom 0876.66.6969 4.490.000 63 Đặt mua
8 iTelecom 087.666.6789 188.000.000 63 Đặt mua
9 iTelecom 087.6666.999 299.000.000 66 Đặt mua
10 iTelecom 087.666666.8 150.000.000 59 Đặt mua
11 iTelecom 08795.6666.9 2.990.000 62 Đặt mua
12 iTelecom 08768.6666.9 3.980.000 62 Đặt mua
13 iTelecom 087.8.666668 150.000.000 61 Đặt mua
14 iTelecom 0876.666.686 56.500.000 59 Đặt mua
15 iTelecom 0878.66.6699 13.600.000 65 Đặt mua
16 iTelecom 0876.66.6767 2.240.000 59 Đặt mua
17 iTelecom 0876.666.679 37.400.000 61 Đặt mua
18 iTelecom 087.90.66668 7.310.000 56 Đặt mua
19 iTelecom 087.6666.777 199.000.000 60 Đặt mua
20 iTelecom 0876.666.567 15.700.000 57 Đặt mua