Sim Tứ Quý 9 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0373.889999 168.000.000đ 65 Đặt mua
2 Viettel 0373.62.9999 70.000.000đ 57 Đặt mua
3 Viettel 0352.64.9999 60.000.000đ 56 Đặt mua
4 Viettel 037.353.9999 75.000.000đ 57 Đặt mua
5 Viettel 0399.90.9999 612.350.000đ 66 Đặt mua
6 Viettel 0399.93.9999 1.080.350.000đ 69 Đặt mua
7 Viettel 03.59.55.9999 228.000.000đ 63 Đặt mua
8 Viettel 0392.84.9999 78.000.000đ 62 Đặt mua
9 Viettel 03847.99999 168.000.000đ 67 Đặt mua
10 Viettel 0369.57.9999 100.300.000đ 66 Đặt mua
11 Viettel 0378.13.9999 89.000.000đ 58 Đặt mua
12 Viettel 0363.33.9999 410.000.000đ 54 Đặt mua
13 Viettel 0355.21.9999 90.000.000đ 52 Đặt mua
14 Viettel 0374.019999 65.000.000đ 51 Đặt mua
15 Viettel 0387.87.9999 350.000.000đ 69 Đặt mua
16 Viettel 0383.33.9999 430.000.000đ 56 Đặt mua
17 Viettel 0326.37.9999 89.000.000đ 57 Đặt mua
18 Viettel 038.74.99999 170.000.000đ 67 Đặt mua
19 Viettel 0327.83.9999 70.100.000đ 59 Đặt mua
20 Viettel 0395.22.9999 111.000.000đ 57 Đặt mua
21 Viettel 03638.99999 365.000.000đ 65 Đặt mua
22 Viettel 03328.99999 290.000.000đ 61 Đặt mua
23 Viettel 03358.99999 290.000.000đ 64 Đặt mua
24 Viettel 0397.88.9999 350.000.000đ 71 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tứ Quý 9 Đầu Số 03 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3