STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0364.041.941 390.000đ 32 Đặt mua
2 Viettel 03.444.17418 390.000đ 36 Đặt mua
3 Viettel 0384.345.062 390.000đ 35 Đặt mua
4 Viettel 0332.174.539 390.000đ 37 Đặt mua
5 Viettel 0325.337.316 390.000đ 33 Đặt mua
6 Viettel 0395.358.086 390.000đ 47 Đặt mua
7 Viettel 0346.31.05.89 390.000đ 39 Đặt mua
8 Viettel 0347.84.4004 390.000đ 34 Đặt mua
9 Viettel 0365.414.614 390.000đ 34 Đặt mua
10 Viettel 0328.650.115 390.000đ 31 Đặt mua
11 Viettel 0335.750.286 390.000đ 39 Đặt mua
12 Viettel 0394.356.056 390.000đ 41 Đặt mua
13 Viettel 0332.970.170 390.000đ 32 Đặt mua
14 Viettel 0328.291.391 700.000đ 38 Đặt mua
15 Viettel 0335.708.508 390.000đ 39 Đặt mua
16 Viettel 0369.843.279 390.000đ 51 Đặt mua
17 Viettel 0397.176.786 390.000đ 54 Đặt mua
18 Viettel 0388.284.584 390.000đ 50 Đặt mua
19 Viettel 0337.26.10.87 390.000đ 37 Đặt mua
20 Viettel 0349.885.385 390.000đ 53 Đặt mua
21 Viettel 0367.431.123 390.000đ 30 Đặt mua
22 Viettel 0388.170.670 390.000đ 40 Đặt mua
23 Viettel 0375.214.086 390.000đ 36 Đặt mua
24 Viettel 0332.509.209 390.000đ 33 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3