Sim Viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 096.123.6600 4.000.000 33 Đặt mua
2 Viettel 0971.91.3030 1.700.000 33 Đặt mua
3 Viettel 0961.51.3030 1.700.000 28 Đặt mua
4 Viettel 0971.36.0303 1.600.000 32 Đặt mua
5 Viettel 0961.33.8484 2.700.000 46 Đặt mua
6 Viettel 0981.61.3030 2.900.000 31 Đặt mua
7 Viettel 0981.52.5522 4.000.000 39 Đặt mua
8 Viettel 09.7117.0202 7.300.000 29 Đặt mua
9 Viettel 09.6116.8484 3.500.000 47 Đặt mua
10 Viettel 0961.86.4040 1.200.000 38 Đặt mua
11 Viettel 0971.12.4040 3.290.000 28 Đặt mua
12 Viettel 097.123.1414 4.500.000 32 Đặt mua
13 Viettel 0961.44.0606 3.690.000 36 Đặt mua
14 Viettel 0961.83.3030 1.700.000 33 Đặt mua
15 Viettel 0961.77.3131 2.400.000 38 Đặt mua
16 Viettel 0971.28.3030 2.900.000 33 Đặt mua
17 Viettel 0961.60.6600 4.000.000 34 Đặt mua
18 Viettel 0981.33.0202 2.700.000 28 Đặt mua
19 Viettel 0971.35.3131 2.400.000 33 Đặt mua
20 Viettel 09.8118.7070 7.900.000 41 Đặt mua
21 Viettel 096.123.2277 5.700.000 39 Đặt mua
22 Viettel 09.6116.5050 6.400.000 33 Đặt mua
23 Viettel 0981.72.7722 4.000.000 45 Đặt mua
24 Viettel 0971.16.0505 1.700.000 34 Đặt mua
Mọi người cũng tìm kiếm