STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0975.322222 250.000.000đ 34 Đặt mua
2 Viettel 0983.333.111 85.000.000đ 32 Đặt mua
3 Viettel 0989.11.77.99 139.000.000đ 60 Đặt mua
4 Viettel 0328.291.391 700.000đ 38 Đặt mua
5 Viettel 0982.382.617 490.000đ 46 Đặt mua
6 Viettel 0968.764.975 490.000đ 61 Đặt mua
7 Viettel 0332.406.439 390.000đ 34 Đặt mua
8 Viettel 0972.858.442 490.000đ 49 Đặt mua
9 Viettel 0985.463.755 490.000đ 52 Đặt mua
10 Viettel 0984.363.513 490.000đ 42 Đặt mua
11 Viettel 0974.713.429 490.000đ 46 Đặt mua
12 Viettel 0973.805.371 490.000đ 43 Đặt mua
13 Viettel 0394.356.056 390.000đ 41 Đặt mua
14 Viettel 0343.551.479 390.000đ 41 Đặt mua
15 Viettel 0346.31.05.89 390.000đ 39 Đặt mua
16 Viettel 0962.244.275 490.000đ 41 Đặt mua
17 Viettel 0978.706.521 490.000đ 45 Đặt mua
18 Viettel 0344.873.273 390.000đ 41 Đặt mua
19 Viettel 0969.088.913 490.000đ 53 Đặt mua
20 Viettel 0397.176.786 390.000đ 54 Đặt mua
21 Viettel 0364.558.439 390.000đ 47 Đặt mua
22 Viettel 0972.544.810 490.000đ 40 Đặt mua
23 Viettel 0974.506.419 490.000đ 45 Đặt mua
24 Viettel 0968.235.294 490.000đ 48 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3