STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 087.999.7526 580.000đ 62 Đặt mua
2 iTelecom 0878.033.988 580.000đ 54 Đặt mua
3 iTelecom 087.8888.243 2.200.000đ 56 Đặt mua
4 iTelecom 0879.77.5688 810.000đ 65 Đặt mua
5 iTelecom 0877.987.898 2.700.000đ 71 Đặt mua
6 iTelecom 0879.4555.79 810.000đ 59 Đặt mua
7 iTelecom 0879.66.2017 2.620.000đ 46 Đặt mua
8 iTelecom 0877.02.7704 740.000đ 42 Đặt mua
9 iTelecom 0879.16.2004 840.000đ 37 Đặt mua
10 iTelecom 0879.979.849 620.000đ 70 Đặt mua
11 iTelecom 0877.18.01.95 950.000đ 46 Đặt mua
12 iTelecom 08.777.69719 770.000đ 61 Đặt mua
13 iTelecom 0878.16.2566 630.000đ 49 Đặt mua
14 iTelecom 0877.968.979 7.000.000đ 70 Đặt mua
15 iTelecom 0879.360.039 580.000đ 45 Đặt mua
16 iTelecom 0877.989.885 700.000đ 69 Đặt mua
17 iTelecom 0879.770.668 910.000đ 58 Đặt mua
18 iTelecom 0877.14.06.92 950.000đ 44 Đặt mua
19 iTelecom 0877.99.4078 1.100.000đ 59 Đặt mua
20 iTelecom 0879.158.128 805.000đ 49 Đặt mua
21 iTelecom 0877.333.688 1.800.000đ 53 Đặt mua
22 iTelecom 0877.14.08.91 950.000đ 45 Đặt mua
23 iTelecom 0877.18.02.88 910.000đ 49 Đặt mua
24 iTelecom 08.7979.0984 740.000đ 61 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3