Sim Viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0976.561.939 2.980.000 55 Đặt mua
2 Viettel 035.9999.697 959.000 66 Đặt mua
3 Viettel 0974.05.8998 2.480.000 59 Đặt mua
4 Viettel 0867.866.886 22.100.000 63 Đặt mua
5 Viettel 086761.3979 2.690.000 56 Đặt mua
6 Viettel 0978.40.1990 4.040.000 47 Đặt mua
7 Viettel 0865.899.686 4.490.000 65 Đặt mua
8 Viettel 0862.123.779 7.550.000 45 Đặt mua
9 Viettel 0366.0000.87 2.690.000 30 Đặt mua
10 Viettel 0865.592.779 2.690.000 58 Đặt mua
11 Viettel 0869.68.1986 4.640.000 61 Đặt mua
12 Viettel 0865.573.686 2.690.000 54 Đặt mua
13 Viettel 0867.111.586 4.480.000 43 Đặt mua
14 Viettel 0866.687.886 4.490.000 63 Đặt mua
15 Viettel 0396.1111.31 5.140.000 26 Đặt mua
16 Viettel 0961.719.000 4.440.000 33 Đặt mua
17 Viettel 0986.46.1981 4.490.000 52 Đặt mua
18 Viettel 086.56789.29 15.900.000 60 Đặt mua
19 Viettel 0865.981.368 4.490.000 54 Đặt mua
20 Viettel 032.555.3979 11.400.000 48 Đặt mua
21 Viettel 0974.13.2004 2.680.000 30 Đặt mua
22 Viettel 0865.979.968 4.740.000 67 Đặt mua
23 Viettel 0352.078.688 2.690.000 47 Đặt mua
24 Viettel 086.567.6979 4.490.000 63 Đặt mua
Mọi người cũng tìm kiếm