Sim năm sinh 112021

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 097.31.1.2021 7.000.000 26 Đặt mua
2 Vinaphone 0826.11.2021 8.000.000 23 Đặt mua
3 Vinaphone 0853.11.2021 833.000 23 Đặt mua
4 Vinaphone 0835.11.2021 833.000 23 Đặt mua
5 Vinaphone 0915.11.2021 12.200.000 22 Đặt mua
6 iTelecom 0877.11.2021 700.000 29 Đặt mua
7 Viettel 0968.11.2021 5.000.000 30 Đặt mua
8 Vinaphone 0858.11.2021 1.750.000 28 Đặt mua
9 Vinaphone 08.14.11.2021 14.300.000 20 Đặt mua
10 Mobifone 079.611.2021 2.225.000 29 Đặt mua
11 Viettel 097.5.11.2021 7.820.000 28 Đặt mua
12 Vinaphone 08.15.11.2021 14.300.000 21 Đặt mua
13 Viettel 0383.11.2021 2.470.000 21 Đặt mua
14 Mobifone 0705.11.2021 1.680.000 19 Đặt mua
15 Mobifone 07.02.11.2021 14.300.000 16 Đặt mua
16 Vinaphone 0911.11.2021 59.400.000 18 Đặt mua
17 Vinaphone 0828.11.2021 6.000.000 25 Đặt mua
18 Vinaphone 08.16.11.2021 14.300.000 22 Đặt mua
19 Vinaphone 0825.11.2021 6.000.000 22 Đặt mua
20 Vinaphone 08.27.11.2021 15.000.000 24 Đặt mua
21 Vinaphone 08.12.11.2021 15.000.000 18 Đặt mua
22 Vinaphone 0945.11.2021 1.150.000 25 Đặt mua
23 Vinaphone 0886.11.2021 1.950.000 29 Đặt mua
24 Vinaphone 0946.11.2021 3.500.000 26 Đặt mua
25 Vinaphone 0822.11.2021 8.000.000 19 Đặt mua
26 Viettel 0326.11.2021 8.100.000 18 Đặt mua
27 Viettel 096.111.2021 4.910.000 23 Đặt mua
28 Viettel 0345.1.1.2021 3.000.000 19 Đặt mua
29 Mobifone 0793.11.2021 840.000 26 Đặt mua
30 Viettel 0337.11.2021 1.400.000 20 Đặt mua
31 Vinaphone 0859.11.2021 2.090.000 29 Đặt mua
32 Mobifone 0704.11.2021 5.380.000 18 Đặt mua
33 Vietnamobile 09.23.11.2021 14.300.000 21 Đặt mua
34 Mobifone 09.07.11.2021 8.800.000 23 Đặt mua
35 Viettel 097.111.2021 13.000.000 24 Đặt mua
DMCA.com Protection Status